• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Боян Стефанов Чуков

Боян Стефанов Чуков
25 юли 1952 г.
гр. София.
Семейство на служещи.
Женен.
Инженер.
Българска телевизия.
ДКМС.
28 години.
Щатен сътрудник.
„ГАЛИЦИН”.
Първо главно управление на ДС, Управление Научно-техническо разузнаване; от 1987 г. в отдел 03 „Западни страни” на ПГУ.
21 ноември 1980 г.

„Кандидатът (за постъпване на работа като оперативен служител в Първо главно управление на ДС, бел. ред.) е екстровертен тип личност, добър събеседник с богата ерудиция, с приятни маниери. С умение и лекота беседва по различни проблеми, изразява мотивирано собственото си мнение. Има много добра обща и езикова култура с нормални паметови възможност и добра умствена работоспособност. Боян Чуков има добра политическа и специална подготовка. Проявява критичност и самокритичност в отношенията с другарите си. Контактен е. Умее да убеждава и оказва помощ. Кандидатът и неговите близки не са засегнати от мероприятията на народната власт и нямат близки, живущи в капиталистически страни”,  ПГУ, 1980 г.

Школа на ПГУ, школа на КГБ през 1981 г.
1 септември 1991 г.
24 април 2007 г., решение №1 на Комисията по досиетата при проверката на кандидатите за евродепутати.
Заповед № 601 от 21 ноември 1980 г. за назначаването му за разузнавач в ПГУ-ДС; заповед № 5 от 1 януари 1985 г. за преназначаване за старши разузнавач в ПГУ-ДС; заповед № 901 от 1 ноември1988 г. за преназначаване за инспектор в ПГУ-ДС; заповед № 1064 от 31 декември 1989 г. за преназначаване за зам.-началник отделение в ПГУ-ДС; заповед № 326 от 1 август 1991 г., считано от 1 септември 1991 г.за уволнение по разпореждане от министъра на отбраната.
Кандидат за евродепутат от коалиция „Платформа европейски социалисти” (БСП).

Боян Чуков е известен като секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет (2008-2009) по време на кабинета Станишев и управлението на тройната коалиция БСП, ДПС и НДСВ. От лятото на 2013 г. той е съветник на премиера Пламен Орешарски, а преди това името му се свързва с това на бившата барета Алексей Петров, тъй като е изпълнителен директор на „Лев корпорация" (2005-2006).

Чуков открито подкрепя политиката на руския президент Владимир Путин за създаването на Евразийски съюз.

Личното кадрово дело на Боян Чуков разкрива, че през 1980 г. той е кандидат за работа в ПГУ като вишист с инженерно образование – специалност „радиоелектроника". Владее френски и ползва английски и гръцки. Родителите му са свързани тясно с БКП и комунистическите тайни служби.

Проучване на семейството му

Според проучването на ПГУ още като участник в гимназията в Ямбол през 1940 г. бащата на Чуков е приет за член на Работническия младежки съюз (РМС). При провал на организацията през април 1943 г. е арестуван и осъден на 10 години затвор. Оттам излиза на 9 септември 1944 г. и участва в установяването и укрепването на народната власт в Поморие. Бил е секретар на Градския и Околийския комитет на РМС в Поморие. През 1946 г. постъпва курсант във военно-морското училище „Никола Вапцаров", което завършва през 1949 г. След това постъпва на работа в Главно политическо управление на народната армия. От 1956 г. до 1978 г. е кадрови служител в Разузнавателното управление на Генералния щаб на Министерството на народната отбрана (РУМНО). Бил е два пъти на задгранична работа в Атина, Гърция.

След като през 1970 г. напуска военното разузнаване по собствено желание бащата на Чуков започва работа в отдел „Външна политика и международни връзки" при ЦК на БКП. От 1972 г. до 1975 г. е на работа в посолството на НРБ в Тунис. Когато синът му кандидатства за работа в ПГУ той работи в посолството в Дамаск, Сирия. Признат е за активен борец против фашизма и капитализма.

Майката на Чуков също е член на БКП. Работила е на различни места в София и провинцията като учителка. От 1967 до 1972 г. е работила в Четвърто управление на ДС (техническото). А след това и в Главното политическо управление на народната армия (ГлПУНА).

В събраните от ПГУ данни Чуков е описан като отличен ученик и активен член и участник в комсомола по време на училището, казармата и студентството си. Като студент във ВМЕИ „В. И. Ленин" (1973-1978) г. проявява подчертан интерес към избраната специалност и се включва активно в движението Техническо и научно творчество на младежта (ТНТМ).

След завършване е разпределен на работа в Института по изчислителна техника. В института се чувствал неудовлетворен от работата, поради което по негово искане е преразпределен към Българска телевизия – База за внедряване на технически средства.

Профилът на Чуков в ПГУ

При проведените психофизиологически изследвания в ПГУ преди назначението на Чуков се установява, че

Човекът, който го препоръчва в ПГУ е офицерът Дочо Кинкин от разузнаването. Според запазеното в досието на Чуков сведение от Кинкин става ясно, че „като по-малък [Боян Чуков] изявяваше желание на работи в системата на Държавна сигурност, но родителите му, виждайки определени възможности за развитие по линия на науката настояха да остане на научна работа. Винаги е бил недоволен от това, че родителите му са го отклонили от желанието му. Сега продължава да има голямо желание да работи в разузнаването или друго поделение на ДС".

Назначен в Първо главно управление на ДС

Боян Чеков е назначен е в отдел 07 „Научно-техническо разузнаване" на ПГУ. Малко по-късно през 1980 г. отделът издигнат в самостоятелно управление Научно-техническо разузнаване (НТР) в ПГУ.

В легендата за местоработата му се посочва, че на 15 декември 1980 г. е постъпил на работа в Държавния комитет за наука и технически прогрес (ДКНТП), като продължава да работи в сектор, занимаващ се с проблемите на радиоелектрониката.

Школа в КГБ и задгранична мисия в Париж

През 1981 г. Боян Чуков е приет за член на БКП. През 1982 г. завършва разузнавателна школа в ПГУ-ДС, а през 1982/1983 г. разузнавателна школа на КГБ в Москва (10-месечна).

От октомври 1984 г. е изведен в задгранична резидентура в Париж по прикритието на 3-ти секретар в посолството на НРБ във Франция. Предложението за изпращането на Чуков на този пост е одобрено от тогавашния началник на ПГУ ген. Васил Коцев 29 ноември 1983 г. и с решение на отдел Военно-административен на ЦК на БКП, оглавяван от ген. Велко Палин.

Оценка на разузнавача под дипломатическо прикритие

Според оценката, дадена по-късно на Чуков за първата му задгранична мисия, той показва активност при установяване на контакти и подбора а интересни за разузнаването лица. „При изучаването им обаче е необходимо да влага повече умение и инициативност, стремеж към реализиране на оперативен напредък в отношенията с тях при всяка среща и мероприятие. Има открито едно дело за оперативна проверка (ДОП). Няма на връзка агент или открит дело за оперативна разработка (ДОР)", се посочва в една от първите му атестации за работата му на прикритие.

В друго секретно предложение за повишаване в длъжност инспектор през 1988 г. се посочва, че е бил на задгранична работа по линия на УНТР 1984-1988 г. в Париж. Паралелно с решаването на задачи по основния раздел, през целия задграничен период се включва в активна работа по външно-политическо разузнаване (ВПР) и постига резултати, както следва:

„Извършва вербовка на агент „ДЖАМАЛ" на идейна основа, подкрепена с морално психологическа, отработи с него начин на връзка, приучи го към предаване на писмени сведения. Агентът притежава възможности да предоставя политическа информация и в перспектива да се оформи като канал за активни мероприятия (по-късно е посочено, че именно този агент е използван за „възродителния процес, бел. ред.).

Придобитите от него политически информации са със средна използваемост 40 процента.

От друга атестация за работата му в периода 1984-1986 г. в Париж става ясно, че чрез българска специализантка Чуков прихваща и развие връзка с американския гражданин, от когото е придобита информация, предоставяна на

„АНДРО". На база на създадените добри отношения и постигнатото предварително договаряне на редовна и резервна среща на лицето Института по молекулярна биология към БАН срещу парично възнаграждение.

От материалите по делото става ясно, че Чуков е подавал наводки (специфична информация за оперативно интересни лица, бел. ред.). Освен това Чуков системно извършва визуално наблюдение на определените му обекти по линия на РЯН (ракетно-ядрено нападение, спусната на ДС от КГБ цел за събиране на сведения и информация за евентуално такова нападение от Запада, бер- ред.). Вземал е и участие в провежданите мероприятия по линия на отдел 08 „Активни мероприятия" в ПГУ.

Вербовка по „възродителния процес"

Оперативният псевдоним, който Чуков използва във Франция е „ГАЛИЦИН". В оценката за агентурно-оперативната и информационна работа на ОР Боян Чуков от резидентурата в Париж в периода август 1985 г. – юли 1986 г. дейността му е оценена като задоволителна. В този период успява да извърши и една вербовка. Тя се отнася за лице от турски произход:

„Проведе вербовка на идейна и морално-психологическа основа на обект „ДЖАМАЛ". Агентът е с преки възможности за работа по активни мероприятия, възродителния процес и срещу Турция. Успешно осъществи оперативната у подготовка и предаване на агента на ръководство на резидентурата в Париж", е записаво в атестацията на Чуков.

От НТР в политическото разузнаване

През 1988 г. Боян Чуков стига до разрив с УНТР. Тъй като по време на задграничната си мисия във Франция неговата активност по изготвяне и предаване на информации с външно-политически характер и сравнително по-малко по обем научно-техническа информация внимание към него проявяват от отдел 03 на ПГУ „Западни страни", който ползват информацията му.

От УНТР обаче не желаят така бързо да се разделят с кадъра си и въпросът е отнесен до ръководството на управлението. Налага се Чуков да даде обяснение. В крайна светка от януари 1989 г. преминава на работа в отдел 03 на ПГУ – повишен е в звание зам.-началник отделение. В Центъра отговаря за три резидентури.

От ПГУ в Националната разузнавателна служба

Боян Чуков е един от оперативните работници на ПГУ, които са преназначени в преименуваната през февруари 1990 г. наследник на Първо главно управление на ДС Национална разузнавателна служба (НРС)

По това време в началото на промените той осъществява втора задгранична мисия зад граница под дипломатическо прикритие. Този път в Испания. Оттам се завръща през юли 1991 г.

Година по-рано, през 1990 г. е награден с медал III-та степен от директора на НРС ген. Румен Тошков.

След завръщането му от Испания е подготвено неговото освобождаване от НРС. В строго секретна докладна записка относно освобождаването на капитан Боян Чуков се посочва, че „предвид структурните и кадрови промени в НРС е нецелесъобразно по-нататъшното оставане на капитан Боян Чуков в службата. На основание на горното предлагам да бъде освободено от НРС, считано от 1 септември 1991 г." Върху документа е поставена резолюция, указваща да се проведе разговор с Боян Чуков.

Във връзка с този последен документ в личното кадрово дело на Боян Чуков в отделна бележка началникът на отдел 01 в НРС уточнява: „Г-н директор, разговарях с Чуков. Счита, че повече няма перспектива в службата, а и е съгласен с някои решения относно реорганизацията на нейната дейност."

Съветник при Станишев и Орешарски

Името на Боян Чуков нашумява, когато в началото на 2008 г. е назначен на сериозния държавен пост секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Министър-председател по това време е лидерът на БСП Сергей Станишев. Чуков е и негов съветник.

През лятото на 2013 г., след сформиране на кабинета Орешарски, подкрепян от БСП и ДПС, Чуков отново е лансиран на същия пост. Срещу назначението му публично се обявява президентът Росен Плевнелиев, въпреки че лидерът на БСП Сергей Станишев се изказва в ползва на Чуков. За да се избегне скандала в крайна сметка Чуков е назначен за съветник на министър-председателя Пламен Орешарски.

Boian_Chukov-f
Boian_Chukov-d

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365