• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Димитър Бонев Гочев

Димитър Бонев Гочев
27 февруари 1936 г.
София.
Юрист, арбитър в арбитражен съд.
Безпартиен.
35 години.
Агент.
„ИВАЙЛО”.
Софийско градско управление на МВР-ДС.
15 юни 1971 г.
Аспарух Измирлиев.
Аспарух Измирлиев, Петър Петров, Валентин Бачев, Атанас Роев.

„В сведенията си се е стремял да бъде точен и обективен. При проверките с паралелна агентура, е установено, че работи честно с органите на ДС по отношение на връзките си с чужденци. Но за връзките си с български граждани, водени по линия на национализма, не е споделял. Поставените му задачи по българските граждани, обекти в отделението, е приемал с нежелание и е отказвал да изпълнява", СГУ-МВР-ДС, 1988 г.

31 май 1988 г. (изчерпани възможности).
21 юни 2007 г. с решение №4 на Комисията по досиетата при проверката на Конституционния съд.
Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картон обр. 4; рег. дневник; лично дело № ІА-31068; работно дело №ІР-17036.
1.Конституционен съдия.
2.Член на Висшия съдебен съвет.

Димитър Гочев е завършил е специалност „Право" в Софийски университет „Св. Климент Охридски" през 1959 г. Стажант-адвокат в София 1960-1961 г. Работил е в Окръжна строителна организация-София 1961-1963 г. Юрисконсулт в ТКЗС в село Долна Диканя (1963-1966).

Арбитър в Градски държавен арбитраж – София 1966-1990 г. Съдия във Върховния съд 1990-1994 г. Член-съдия на Европейския съд за правата на човека, Страсбург, Франция (1992-1998).

Димитър Гочев е конституционен съдия от 1994 г. до 2003 г. Член е на Висшия съдебен съвет септември 1991 г. – декември 1991 г.

Член е на Българския туристически съюз. Член на сдружение „Приятели на планинарската песен".

Вербуван по английска линия

Мотивът за привличането на Димитър Гочев към сътрудничество е познанството му с граждани на чужди страни и преди всичко на англичани. В досието му е посочено, че „поради естествено създадените от него познанства с английски граждани той има добри възможности за набиране на интересуващите ни данни относно причините за идването им в България, техните интереси и поведение тук, връзките им с наши граждани".

От него е искано да информира за „някои антинародни прояви на свои познати за подготовка на бягство зад граница, за създаване на вражеска група, за антинародна пропаганда."

Отказвал е да предоставя сведения за български граждани. От досието му става ясно, че Държавна сигурност е използвала факта, че е запален планинар, член и в ръководството на дружество „Планинец" и има широки контакти с хора, увлечени по туризма.

В досието му се съдържат собственоръчно написани агентурни донесения за английски граждани, негови познати и гости, сред които и журналисти, в които описва техните намерения, цели и интереси в България.

Dimitur_Gochev
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365