• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Добрин Спасов Илиев

Добрин Спасов Илиев
1 януари 1926 г.
гр. Берковица.
Работническо семейство.
БКП (от 1946 г.).
23 години.
Съдържател на явочна квартира.
„ТЪРНОВО”.
Второ управление на ДС.
3 април 1949 г.
1953 г.
4 септември 2007 г. с решение №14 на Комисията по досиетата при проверката на народните представители.
Документи за принадлежност: Картон обр. 4; протокол за унищожаване № 67/16 март 1962 г. на дело ІЯ-2488.
1.Народен представител от БСП в 7-то Велико Народно събрание (1990-1991).
2.Народен представител от БСП в 36-то Народно събрание (1991-1994).

Добрин Спасов е български философ, научен и политически деец, член-кореспондент на Българската академия на науките, професор, доктор на философските науки. Той е сред най-големите български учени в областта на логиката и философията на историята. Неговите трудове са превеждани в чужбина и широко цитирани в научната литература.

Завършва „Философия" във Философския факултет на Софийския университет през 1950 г. От 1951 г. е асистент, през 1961 г. е избран за доцент, а през 1972 г. става професор. Бил е ръководител на катедра, заместник-декан на Философския факултет, председател на Специализирания научен съвет по философия при ВАК, както и главен редактор на списание „Философска мисъл". През 1984 г. е избран за член-коресподент на БАН.

Научните интереси на проф. Спасов са в областта на логиката, гносеологията, историята на философията и съвременната философия. Автор е на редица монографии, учебници и др.

В политиката след промените

След промените през 1989 г. Добрин Спасов влиза в политиката като депутат от БСП в 7-то ВНС и 36-то Народно събрание в периода 1990-1994 г. Дългогодишен член е на Националния съвет на БСП от 1990 г. насетне.

Унищоженото досие на съдържател на явочна квартира

Според огласените от Комисията по досиетата архивни документи досието на Добрин Спасов в качеството му на съдържател на явочна квартира е унищожено през март 1962 г. Това става с протокол на Трети отдел на ДС (архива) за унищожаване на дела, предадени в архива от Второ управление на ДС. Сред тях е и това на Добрин Спасов. В документа за него е записано, че е през 1949 г. е вербуван за съдържател на явочна квартира – работния му кабинет. По това време е член на БКП. През 1950 г. е изключен от Второ управление поради това, че кабинетът е изместен в друга стая.

Следен от ДС в края на режима

В служебния архив на МВР от края на комунистическото управление е запазено копие на документ – секретна справка на министъра на вътрешните работи от 1988 г. за дейността на проф. Добрин Спасов от този период. Тя е адресирана до члена на Политбюро и секретар на ЦК на БКП Йордан Йотов. По това време Йотов е председател е на Комисията по духовните и идеологическите въпроси към Политбюро и Секретариата на ЦК на БКП, член-кореспондент на БАН и главен редактор на в. „Работническо дело".

Документът разкрива, че при изучаването на „някои лица в университетските среди" е доловено, че в свои изказвания проф. Спасов е подкрепял четирима изключени по това време преподаватели от университета.

Той си е позволявал в тесен кръг да коментира и преустройството в СССР, като обобщавал, че положението на обикновените хора се влошава. Определен е като един от неофициалните лидери на „социалдемократическото крило" сред обществоведите.

Dobrin_Spasov
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365