• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

З

Златимир Стоянов Орсов

Златимир Стоянов Орсов
21 декември 1962 г.
гр. Кермен, област Сливен.
Студент.
Софийски университет „Климент Охридски”.
ДКМС.
20 години.
Агент.
„КАЛИН”.
Шесто управление на ДС.
15 април 1983 г.
П. Терзиев.
П. Терзиев.
1990 г.
4 септември 2007 г. с решение №14 на Комисията по досиетата при проверката на народните представители.
Картон обр. 4; рег. дневник; писмо вх. № 1035/1990 г. за предложение за унищожаване личното и работното дело на агент „КАЛИН”, материалите унищожени с протокол 103/1990 г.
Народен представител от БСП в 36-то Народно събрание (1991-1994) и 37-то Народно събрание (1995-1997).

Златимир Орсов е юрист, депутат от БСП в два последователни парламента – 36-то и 37-то Народно събрание в периода 1991-1997 г.

Образование

През 1986 г. завършва право в Софийския университет „Климент Охридски". В периода 1982-1986 г. е стажант-съдия в Окръжен съд, Сливен.

От 1987 г. е асистент, а след това старши асистент и главен асистент в Юридическия на СУ „Св. Климент Охридски", катедра „Гражданскоправни науки". В периода 1994-1996 г. чете курс по аграрно право в Тракийския университет, гр. Стара Загора.

Флагман на възраждането на ТКЗС-та – орсовките

По време на престоя си в политиката като депутат от БСП Златимир Орсов става известен с поправките си в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чиято цел е връщане на трудово-кооперативните земеделски стопанства (ТКЗС) от времето на режима на БКП.

Поправките му в закона за земеделските земи са определени от политическата опозиция като откровена текезесарска контрареволюция с ясен рекомунизационен характер. БСП обаче има парламентарно мнозинство при сформирането на еднопартийния си кабинет начело с лидера си Жан Виденов и ги налага.

С промените в земеделския закон се спира дейността на ликвидационните съвети на ТКЗС и връщането на земите в реални граници. Новите кооперации по времето на правителството

Виденов придобиват популярност като орсовки – на името на Златимир Орсов, вносител на поправките в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и са част от „масовата приватизация", предприета от управлението на БСП, но на практика е средство за блокиране на приватизацията, тъй като съхранява държавното участие.

Създаването на банката на кръга „Орион"

Името на Златимир Орсов се свързва и с Българска земеделска и промишлена банка (БЗПБ), създадена през 1995 г., и известна като банката на кръга „Орион", близък до управлението на БСП по времето на кабинет Виденов. Босът на „Орион" е Румен Спасов, кадрови служител на Първо главно управление на ДС и син на дясната ръка на Тодор Живков и дългогодишен зам.-министър на вътрешните работи ген. Мирчо Спасов, а впоследствие и завеждащ ключовия отдел „Задгранични кадри" на ЦК на БКП.

Орсов е един от хората, участвали в концепцията за създаването на БЗПБ) и подпомогна земеделските кооперации, които са учредители на банката. В създаването на БЗПБ участват различни бизнесмени, свързани с БСП и т. нар. орсовски – земеделски организации на някогашните ТКЗС-та, реанимирани по законопроекта на депутата социалист Златимир Орсов.

Впоследствие става ясно, че за учредяването на банката Румен Спасов използва 6 млн. долара от руския бизнесмен Майкъл Чорни.
Регистрацията на банката е атакувана в съда от главния прокурор Иван Татарчев, като част от мотивите са, че в учредяването й са участвали фиктивни субекти като множество орсовки и др.

Заличаването на банката довежда до разпад на кръга „Орион" Румен Спасов и Веска Меджидиева бягат в ЮАР), а политическият трус ускорява падането на БСП от власт.

Адвокатска практика сред краха на управлението на БСП

След краха на управлението на БСП с кабинета Виденов (1995-1997) Златимир Орсов се ориентира към адвокатската практика. От 1997 г. е адвокат в Сливенска адвокатска колегия. Същата година става председател на Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация и секретар на Националната юридическа фондация в София. От 1998 г. е арбитър в Борсовия арбитраж при Софийска стокова борса.

Участва в Консултантска къща „Право и бизнес", където съдружник му юриста Борис Велчев, съветник на президента Георги Първанов и впоследствие главен прокурор (2006-2012). Златимир Орсов е асоцииран консултант в Правна кантора „Футекова, Христова и Томешкова".

Унищожаване на досието на агент „КАЛИН"

Личното и работно дело на агент „КАЛИН", псевдонимът под който Шесто управление вербува Орсов през 1983 г. са унищожени с протокол през февруари 1990 г. по време на тайното прочистване на досиетата, разпоредено от тогавашния министър на вътрешните работи ген. Атанас Семерджиев.

Използван по линия на ВУЗ

От съхранените в архива на Държавна сигурност материали се разбира, че той е вербуван като студент в Софийския университет „Климент Охридски" на идейно-политическа основа и и използван по линия на ВУЗ.

Агент „КАЛИН" се води към отдел 02 „Борба с идеологическата диверсия на противника и друга подривна дейност сред младежта" на Шесто управление на ДС.

Zlatimir_Orsov
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Златин Вангелов Тръпков

Златин Вангелов Тръпков
30 януари 1957 г.
гр. Поморие.
Семейство на служещи.
Женен.
Дипломат, аташе II степен в отдел „Общи международни връзки”.
МВнР.
БКП от 1977 г.
31 години.
Секретен сътрудник.
„ТАРАСОВ”.
Първо главно управление на ДС, отдел 10 „Работа по секретния щат”.
13 май 1988 г.
старши лейтенант Петко Колев.
старши лейтенант Петко Колев.

„Оценката за работата му до момента [на Златин Тръпков в МВнР] е положителна. Проявява дисциплинираност и скромност, работи компетентно", ПГУ, 1988 г.

„Секретният сътрудник [„ТАРАСОВ"] е със значително пораснало самочувствие на професионалист. Има предпоставки работата с него да продължи", ПГУ, февруари 1990 г.

Цели и задачи на разузнаването. Запознаване с агентурно-оперативната обстановка в САЩ. Бдителност, конспирация и безопасност в разузнавателната работа. Създаване, укрепване, изучаване и използване на връзките в разузнавателната работа. Изготвяне на справка за новосъздадена връзка. Информация – условия, на които трябва да отговаря. Основни информационни задачи. Източници на информация. Българска емиграция в САЩ.
На 9 май 1991 г. е свален в архив поради прекъсване на връзката.
19 юли 2007 г. с решение №7 на Комисията по досиетата при проверката на администрацията на президента.
Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия то щатен служител; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; дело Ф1 а.е. 7212.
1.Началник управление в МВнР (1993-1995).
2.Секретар по външната политика на президента – администрация на президента Георги Първанов – от 24 януари 2002 г. до 15 февруари 2007 г.
3.Извънреден и пълномощен посланик в Хага от 21 февруари 2007 г.

Златин Тръпков е секретар (2002-2007) по външната политика на президента Георги Първанов и посланик на България в Хага, Кралство Нидерландия (мандат от 2007 г.)

Семейство и образование

Произхожда от семейство на служещи. Баща му е признат АБПФК. След 9 септември 1944 г. заема различни партийни постове в системата на народните съвети. На 9-я и 10-я конгрес на БКП е избиран за кандидат-член на ЦК на БКП. Майка му е учителка, член на БКП. И двамата са пенсионери, когато през 1988 г. синът им е вербуван от Първо главно управление на ДС.

Златин Тръпков завършва средното си образование в Ленинград (днес Сакт Петербург). В периода 1975-1977 г. служби в БНА в НШЗО „Хр. Ботев" и в Сливен. Още в казармата (1977) е приет за член на БКП.

В периода 1977-1982 г. е студент в Киевския държавен университет „Тарас Шевченко", където се дипломира, специалност „Международно право".

Служител в Министерството на външните работи

През 1983 г. започва работа в СО-МАТ – Експлоатационно предприятие, Бургас, но само след три месеца се премества в София, където е назначен в МВнР.

Там работи като аташе в отдел „Общи международни връзки". Специализира по проблемите на сигурността в отношенията „Изток – Запад" и по-специално в сектор „Варшавски договор".

Специализация в САЩ – основание за вербовка

През пролетта на 1988 г. той е набелязан от ПГУ по повод предстоящата му специализация в САЩ по покана на Института на Морз в Ню Йорк. Тръпков е първият български стипендиант на този институт, а ПГУ подозира, че се използва от американските разузнавателни служби.
През май 1988 г. със служителя на МВнР е проведена вербовъчна беседа, на която Тръпков излага пред оперативния работник от ПГУ мнението си, че американският институт „се използва от ЦРУ".

На Тръпков е направено предложение за сътрудничество и му е дадена възможност да обмисли предложението. Той обаче не се двоуми и дава съгласието си веднага. В отчета за вербовката офицерът от ПГУ посочва:

„Кандидатът заяви, че приема предложението за сътрудничество, че е готов и няма какво да мисли сега, защото по принцип бил готов да приеме подобно предложение."

Подготовката на СС „ТАРАСОВ"

През 1989 г. с Тръпков, който приема псевдонима „ТАРАСОВ" е подготвен по специален план за разузнавателна дейност на територията на САЩ, като е обърнато внимание върху създаването на връзки и изготвянето на информации за нуждите на разузнаването.

В края на 1988 г. водещият му офицер провежда среща с него във връзка с 6-месечната му специализация в САЩ. С него се беседва за това как да реагира, ако към него се подходи с цел вербуване от американска страна или бъде склоняват към невъзвращенство.

Поставена му е задача за безконтактно изучаване на сътрудниците на института в Ню Йорк и изучаване на негови колеги от Запад.

Специализант на Нюйоркски институт

От февруари 1989 г. до юни същата година Златин Тръпков е специализант в Института на Морз в Ню Йорк. В досието му е запазена информация, оформена като агентурно донесение за Нюйоркския институт за изучаване на проблемите на сигурността между Изтока и Запада.

Предава и две информации за американски граждани, свръзани с института. Резидентурата на ПГУ в Ню Йорк обаче отбелязва, че „явно подготовката на СС (секретния сътрудник, бел. ред.) не е достатъчна по изготвянето на документите. Ще работим за работата в тази посока".

По време на престоя на Тръпков – „ТАРАСОВ" в Ню Йорк румънски гражданин, слушател в института, в който и българския служител на МВнР е специализант, е обвинен в шпионаж. През април 1989 г. Центърът се разпорежда срещите със секретния си сътрудник да бъдат са сведени до минимум. В досието му е запазена грама от резидентурата на ПГУ в Ню Йорк от юни 1989 г., в която се предполага, че „ТАРАСОВ" е разработван.

Агентурни сведения в досието на „ТАРАСОВ"

От института предлагат на Тръпков удължаване на специализацията му с две месеца, но той отклонява предложението и се завръща в НРБ през юни 1989 г. След завръщането си водещият му офицер се среща с него. На тази среща Тръпков разказва обстойно за престоя си в САЩ. В отчета за срещата оперативният работник отбелязва за „ТАРАСОВ": „Оплака се, че като цяло пребиваването му е минало скучно, защото не е имал среда".

По указания на своя водещ офицер на българска територия секретният сътрудник на ПГУ изготвя и предава подробна справка за института, в който специализира, която е оценена от разузнаването като „представляваща интерес". „ТАРАСОВ" предава и информация за стипендиантите на института. В досието му се съдържа и по-обстойна информация за един американски гражданин, преподавател по социология. За него ПГУ изисква информация от КГБ. От Москва отговарят, че лицето само е пътувало до СССР, но нямат подозрения за него.

След 10 ноември 1989 г.

Контактите със Златин Тръпков и ПГУ продължават и след 10 ноември 1989 г. На 1 февруари 1990 г. малко преди Първо главно управление на ДС да се трансформира в Национална разузнавателна служба (НРС), „ТАРАСОВ" отново се среща с водещия си офицер.

В последния документ от досието му е посочено, че той е включен в сътрудническия апарат на НРС. Поради неосъществяване на заминаването му за САЩ връзката с него е прекъсната. Поради тази причина делото „ТАРАСОВ" е свалено в архив на 24 април 1991 г.

Дипломатическа кариера и проблема с дипломатите с досиета

След промените Златин Тръпков продължава дипломатическата си кариера. През 2002 г. президентът Георги Първанов го избира за секретар по външната политика. През 2007 г. по време на кабинета Станишев Тръпков е назначен с указ на Първанов за посланик в Кралство Нидерлания.

В Хага го заварва скандала с досиетата на дипломатите, избухнал след като през декември 2010 г. Комисията по досиетата огласява над 200 сътрудниците на тоталитарните комунистически служби в българската дипломация. Към този момент Тръпков е един от 40-те действащи посланици с агентурно минало.

Правителството на ГЕРБ взима решение да ги отзове, но президентът Първанов се възпротивява и отказва да подпише подобни укази. Тогавашният министър на външните работи Николай Младенов предприема административни мерки и чрез откомандироване в България връща по-голямата част посланиците с досиета. Златин Тръпков е сред тях. Той е един от тримата посланици, които завеждат административни дела срещу заповедите на министъра на външните работи, които печелят в съда.

Назначение при кабинета Орешарски

Още в деня на избирането на правителството на Пламен Орешарски през май 2013 г. министърът на външните работи Кристиан Вигенин заявява, че ще реабилитира посланиците, сътрудници на тайните комунистически служби. Президентът Росен Плевнелиев обаче категорично заявява, че няма да издава укази за назначаването на такива лица за посланици.

Това променя тактиката на министър Вигенин, който за да заобиколи задължителния президентски указ със свои заповеди назначава една немалка група дипломати с агентурно минало в качеството им на неакредитирани посланици.

Такъв пост получава и Златин Тръпков, който е назначен за неакредитиран посланик, заместник-постоянен представител в Постоянното представителство на България към ООН, ОССЕ и международните организации във Виена, Австрия.

Виж досието на Златин Тръпков онлай на сайта desebg.com.

Zlatin_Trupkov
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365