• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Илия Харалампиев Конев

Илия Харалампиев Конев
6 февруари 1928 г.
гр. Петрич.
Литературовед.
Институт за литература при БАН.
Безпартиен.
47 години.
Агент.
„КИРИЛ”.
Шесто управление на ДС за борба срещу идеологическата диверсия.
28 ноември 1975 г.
Цветан Петков.
Цветан Петков; Младен Младенов.
1989 г.
4 септември 2007 г. с решение №14 на Комисията по досиетата при проверката на народните представители.
Картон обр. 4; рег. дневник; протоколи за унищожаване № 73/3 май 1990 г. лично дело ІА-30504 и работно дело ІР-16288.
1.Народен представител от БСП в 7-то Велико Народно събрание (1990-1991).
2.Министър на науката и висшето образование (22 септември 1990 г. – 20 декември 1990 г.) във второто правителство на Луканов (БСП).

Проф. Илия Конев е учен в областта на история на литературата, сравнителното литературознание и културознание, балканистиката, славистиката, изследовател на Българското възраждане. Народен представител (1990) е от БСП в 7-то Велико Народно събрание и министър на науката и висшето образование във втория кабинет на БСП начело с Андрей Луканов (1990).

Образование и кариера

Произхожда от семейство на бежанци от Прилеп. Завършва гимназия „Пейо Яворов" в родния си град Петрич, а после славянска филология в Софийския университет „Климент Охридски". Започва работа в Института по литература при БАН. Неговото изследване „Ние сред другите и те сред нас" (1972) е първата имагологична книга в българската историография след Втората световна война. Сравнителното литературознание, подновено в неговата методология, става отправна точка за по-нататъшни значими изследвания и монографии, най-внушителен от които е четиритомният труд „Българското възраждане и Просвещението, т. І-IV, 1983, 1991,1998, 2002". Автор е на 18 монографии и над 600 научни публикации.

Специализира в Югославия, Румъния и СССР. Преподава българска литература в германските университети в Лайпциг, Гьотинген и Марбург.

През 1989 г. става преподавател в Югозападния университет (ЮЗУ) „Неофит Рилски", а след това, до 1992 г., е негов ректор. Конев е първият ректор на Славянския университет в София.

Учредител е на международния семинар за балканистични проучвания и специализации в ЮЗУ. Чуждестранен член е на Сръбската академия на науките, член-кореспондент на Немско-българското дружество за поощряване на връзките между Германия и България (Берлин).

Член е на Съюза на българските писатели и основател и дългогодишен главен редактор на списание „Балканистичен форум". Почетен гражданин на град Петрич.

В 7-то ВНС и кабинета Луканов

На първите демократични избори Илия Конев влиза в 7-то Велико Народно събрание като депутат от БСП от 1-МИР Благоевград.
През септември 1990 г. е избран за министър на науката и висшето образование във второто правителство на Луканов (БСП). На този пост остава до 20 декември 1990 г., тъй като в края на ноември 1990 г. в резултат на общонационална стачка в България срещу управлението на БСП и тежката икономическа криза Луканов е принуден да подаде оставка. Вторият му кабинет остава формално до 20 декември 1990 г., когато е избран коалиционното правителство на Димитър Попов.

Унищожаване на досието на агент „КИРИЛ"

С протокол от май 1990 г. на експертна комисия от Националната служба за защита на конституцията, наследник на Второ главно управление на ДС, са унищожени 187 броя лични дела и 158 броя работни дела на агенти от бившето Шесто управление на ДС. Сред тях да личното и работното дело на агент „КИРИЛ". Личното дело съдържа 97 листа, а работното 195 листа. Протоколът е утвърден от началника на Трети отдел (архива) на ДС ген. Петко Кипров.

Вербуван по линия на БАН и интелигенцията

От картоните с името на Илия Конев, запазени в картотеката на ДС, се разбира, че той е вербуван на идейно-политическа основа и е използван като агент по линия на БАН и интелигенцията.

Ilia_Konev
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365