• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Краснодар Байчев Колев

Краснодар Байчев Колев
7 юли 1952 г.
гр. Велико Търново.
Димпломат.
МВнР.
30 години.
Сътрудник.
„БАРАКОВ”.
Разузнавателно управление на Генералния щаб на БНА.
11 март 1983 г.
полковник Беров.
полковник Беров; подполковник Георги Миланов; майор Стайко Христов.
14 декември 2010 г. с решение №175 на Комисията по досиетата при проверката на дипломатите.
Разходен документ, отчетен от ръководили го щатни служители; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; дело № 17916; доклад на Служба „Военна информация” рег. № 3142/29 ноември 2010 г.
Пълномощен министър, временно управляващ посолството в Улан Батор от декември 2009 г.

Краснодар Колев е един от над 40-те действащи дипломати, когато през 2010 г. Комисията по досиетата разкрива досиетата на посланиците и генералните консули. По това време той е пълномощен министър, временно управляващ посолството в Улан Батор, Монголия от декември 2009 г.

Дипломатическа кариера

Краснодар Колев започва работа в МВнР през 1978 г. като стажант-аташе. Слушател е в Държавната академия в Москва (1988-1990). Заемал е следните длъжности в МВнР:

 • аташе в отдел ІІІ (1980-1983);
 • трети секретар в посолството в Анкара (1983);
 • трети и втори секретар в посолството в Пном Пен (1984-1988);
 • втори секретар в отдел ІІІ (1990-1992);
 • експерт по политически и регионални въпроси в управление „Югоизточна Европа" (1992-1993);
 • първи секретар в генералното консулство в Истанбул (1993);
 • експерт по политически въпроси в управление „Източна Европа и ОНД" (1993);
 • първи секретар в посолството в Ханой (1993-1994);
 • главен специалист по консулски отношения със стани от Азия, Латинска Америка, Африка и Австралия в управление „Консулско" (1994-1996);
 • първи секретар в посолството в Хараре (1996-1999);
 • главен специалист по консулски отношения със страни от Централна и Югоизточна Европа и ОНД в управление „Консулско" (1999-2000);
 • главен експерт по информационна координация в дирекция „Външнополитически анализи и планиране (2002-2004);
 • съветник в посолството в ЮАР (2005-2009).

Временно управляващ посолството в Монголия

С указ на президента Георги Първанов през декември 2009 г. е назначен за пълномощен министър, временно управляващ посолството в Улан Батор, Монголия.

Защитеното досие на сътрудник „БАРАКОВ"

Достъпът до досието на Краснодар Колев е ограничен, тъй като се ползва със защитата на чл. 32 от Закона за разкриване на документите и за установяване на принадлежност на български граждани към ДС и РУ-ГЩ на БНА. Съгласно този член „не се оповестяват документи, чието разкриване или публично оповестяване би увредило интересите на България в международните отношения или би създало сериозна опасност за живота на дадено лице".

Това е единственото ограничение в закона за досиетата, при което Комисията обявява принадлежност, но ограничава достъпа до документите от досието за съответното лице. Според закона, за да не бъде оповестен даден документ (или досие) съответната служба за сигурност внася мотивирано предложение в Комисията. Тя се произнася по него с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване. Документите в тези случаи се регистрират в отделен архивен фонд в Централизирания архив, който е на пряко разпореждане на председателя на комисията по досиетата.

В случая с досието на Краснодар Колев такъв доклад е внесла Служба „Военна информация" (военното разузнаване) и той е приет от Комисията по досиетата. Достъпни са единствено картоните в картотеката.

Вербуван за мисия в Турция

В информацията, оповестена от Комисията по досиетата за Краснодар Колев, е посочена, че е вербуван през 1983 г. Според картоните на името на Колев той е работил за отдел V „Турция" в РУ-ГЩ. Кадровата справка за дипломатическата му кариера показва, че по това време той е трети секретар в посолството в Анкара, Турция. На гърба на същия картон е отбелязано, че той е снет през юни 1992 г.

Kkasnodar_Kolev
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365