• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Красимир Тодоров Петров

Красимир Тодоров Петров
12 ноември 1951 г.
гр. Горна Оряховица.
Филолог.
Великотърновски университет „Кирил и Методий”.
29 години.
Агент.
„СТОЯНОВ”.
Окръжно управление на МВР-ДС Велико Търново.
16 декември 1980 г.
23 декември 1980 г.
ОР Стефан Буташков.
ОР Стефан Буташков; ОР Иван Лясков.
4 септември 2007 г. с решение №14 на Комисията по досиетата при проверката на народните представители.
Картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; уведомително писмо вх. № 2282/1990 г. за унищожени лично и работно дела на агент „СТОЯНОВ”.
1.Народен представител от СДС в 7-то Велико Народно събрание (1990-1991).
2.Зам.-декан на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” (май 2007 г. – май 2011 г.).
3.Ръководител на катедра във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” от май 2007 г.

Доц. д-р Красимир Петров е филолог, депутат в 7-то ВНРС от листата на СДС в 61-ви Великотърновски избирателен район, преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" и зръководител ( от 2007) катедра „Романски филологии".

Образование и кариера

Завършва френска филология в Софийския университет „Климент Охридски" през 1973 г. В периода 1973-1974 г. е хоноруван преподавател по френски език във ВФСИ „Д. А. Ценов", Свищов. Асистент (1975), главен асистент (1985).

Специализира в: Дижонски университет (1977), Университет Париж ІV, Сорбона (1980 г., 1982 г. и 1988 г.), Свободен Университет, Брюксел (1985).

Депутат в 7-то Велико Народно събрание

През 1990 г. влиза в 7-то ВНС като депутат от СДС. Член е на Зелената партия. По това време е кандидат на филологическите науки, главен асистент е във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" – Велико Търново.

При влизането си в парламента се обявява за изработването на такава конституция, която да установи истинска демокрация; създаване на закони за собствеността на земята, за средствата за масова информация, подобряване на екологичното състояние, закон, гарантиращо основните права и свободи на гражданите; разделяне на властите, приватизация в разумни срокове.

Преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"

След края на 7-то ВНС през 1991 г. се връща към преподавателската дейност във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий", катедра „Романски филологии". Той е неин ръководител от 2007 г. Ръководител е на Франкофонския център за документация и информация. Член е на Академичния съвет на университета. Автор е на три монографии и редица студии и рецензии. Преводач е на научна и художествена литература.

Вербуван по френска линия

Красимир Петров е вербуван през 1980 г. от Окръжното управление на МВР-ДС. В един от картоните му е записано, че вербуването му е извършено на идейно-политическа основа.

Използван е по линия на Второ главно управление и френско направление. По това време той вече е асистент по френски език.

Унищожаване на досието на агент „СТОЯНОВ"

Досието на агент „СТОЯНОВ" е унищожено през май 1990 г. от Областното управление на МВР-ДС Велико Търново. В архивите на ДС е запазено строго секретно писмо от ОУ на МВР-ДС до Трети отдел (архива) на ДС, с което той е информиран, че въз основа на указанията с утвърден протокол са унищожени личните и работни дела на редица секретни сътрудници. Под №4 в списъка фигурира агент „СТОЯНОВ".

Krasimir_Petrov
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365