• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Митко Александров Петев

Митко Александров Петев
30 март 1965 г.
гр. Шумен.
Неженен.
Военнослужещ.
Поделение на Военноморския флот.
22 години.
Доверено лице (1987), агент (1991).
„СЛАВОВ”.
Трето управление на ДС – ВКР.
1987 г.; 15 март 1991 г.
10 април 1991 г.
ОР Симеонов през 1987 г. за доверено лице; капитан Коста Македонски за агент през 1991 г.
ОР Симеонов, капитан Коста Македонски.

„КВ [конспиративната връзка] изпълнява поръченията с желание, точно и търси оперативния работник за среща", ВКР, 1990 г.

„С желание изпълнява поставените му поръчения и показва умения да извлича оперативно интересна информация. Притежава качества, които го правят подходящ за агент на ВКР. Има разностранни интереси, което улеснява контактите с околните. Съобщава пълно и вярно известната му информация. Умее да пази тайна и да спазва изискванията за конспирация. Държи на връзките си с ВКР", УВКР-ГЩ, февруари 1991 г.

Установяване на бърза двустранна връзка и начин на ползване. Инструктиран по въпросите на конспирацията и за непосредствените задачи на поделението и ВМФ – ниво на бойна подготовка, на бойна готовност, проявен интерес към секретите на поделението, намерение и опити за кражба на оръжие или неговото нерегламентирано използване. Недопускане на противоконституционна дейност и такава, снижаваща бойната готовност и накърняваща сигурността на държавата.
22 октомври 2014 г. с решение №2-418 на Комисията по досиетата при проверката на лицата, заемащи ръководни длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”.
Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело IА-573; картон обр. 1.
1.Ректор на Военна академия „Г. С. Раковски” (2014-2015).
2.Командир на Военноморските сили от 30 юни 2015 г.

Контраадмирал Митко Петев е висш военен, ректор/началник на Военна академия „Г. С. Раковски" в периода юни 2014 г. – юни 2015 г., командир на Военноморските сили на България от 30 юни 2015 г.

Образование и кариера

През 1984 г. завършва Немска езикова гимназия във Варна, а през 1989 г. – Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров", специалност „Радиолокация за ВМС".

Военната служба на контраадмирал Петев започва в дивизион патрулни кораби на Военноморска база – Варна, където в продължение на 9 години последователно е командир на група, старши помощник-командир и командир на фрегата „Смели".

През 1995 г. завършва магистърска специалност „Корабоводене за ВМС" във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров". Петев има редица специализации на Запад: в САЩ в Щабния колеж на ВМС в Нюпорт през 1998 г., в Щабния колеж на Съвместните въоръжени сили в Норфолк през 1999 г. и в Командния колеж на ВМС в Нюпорт в периода 2007-2008 г.

В българските Военноморски сили (ВМС) служби в продължение на 25 години. Една година е специалист в Щаба на базата, 4 години е специалист в Щаба на флота. По една година е командир на дивизион патрулни кораби и заместник-командир на Военноморска база- Варна.

От 2009 г. служи в Щаба на флота последователно е началник на отдел „Подготовка и използване на силите", помощник на началника на ВМС по подготовката и началник на щаба на ВМС. От декември 2011 г. до юни 2014 г. е командир на Военноморска база „Атия".

Издигане за ректор на Военна академия „Г. С. Раковски"

В края на управлението на кабинета Орешарски, подкрепяно от БСП и ДПС през лятото на 2014 г. е предложен за ректор/началник на Военна академия „Г. С. Раковски". На тази длъжност е назначен с указ на президента Росен Плевнелиев, считано от 30 юни 2014 г. Дотогава е командир на Военноморската база „Атия".

Командир на ВМС

На поста ректор на Военната академия остава една година. По предложение на кабинета Борисов (ГЕРБ, Реформаторски блок, АБВ) в края на месец април 2015 г. контраадмирал Митко Петев предлага на президента Росен Плевнелиев той да бъде освободен от длъжност ректор/началник на Военната академия „Г. С. Раковски" и назначен на длъжността командир на Военноморските сили на България. Назначението влиза в сила от 30 юни 2015 г.

Доверено лице на ВКР

Запазените в архива на Държавна сигурност документи за Митко Петев разкриват, че първоначално той е привлечен към Трето управление на ДС – военното контраразузнаване през 1987 г. като доверено лице (ДЛ).

В това си качество в досието му фигурира като оформено от оперативния му работник устно донесение от февруари-март 1990 г. Информацията в него се отнася за боеготовността на фрегата „Смели" (бивша „Делфин" е произведена през 1975 г. в Татарска ССР. От декември 1989 г. е под български флаг, като постъпва в българските ВМС след 2/3 изразходван ресурс, преименувана е през 1991 г., бел. ред.), на която Петев служи.

Сведения за положението на фрегата „Смели"

Първият документ за неговата дейност като доверено лице е от февруари 1990 г. ВКР се интересува дали някой проявява интерес към зенитнно-ракетния комплекс „Оса-М", с който корабът е въоръжен. ДЛ отговаря, че комплексът очевидно е секретен, тъй като литературата за него е секретна и ползването й се описва в секретни тетрадки.

ДЛ „ПЕТЕВ" докладва за нередности при съхраняването в складово помещение за торпеден и минен боезапас. По условия и устройство не отговарят на изискванията на инструкциите, касаещи проблема.

В друго устно донесение от март 1990 г., оформено като документ от оперативния работник от ВКР, ДЛ „ПЕТЕВ" докладва, че по време на стрелба се е получил теч на масло от хидравликата. Течът е съществувал още при приемането на кораба от СССР през 1989 г., но не му е обърнато нужното внимание.

„ПЕТЕВ" коментира какви ракетни комплекси да се използват в противовъздушната отбрана (ПВО) на страната. Поставя под съмнение решения на висши военни от щаба на Българския морски флот, както и на ПВО-отдела – да бъде включен в ПВО на страната зенитният комплекса „Оса-М", с който е въоръжена фрегата, тъй като неговата далекобойност е малка – корабът е предназначен за близка отбрана. Препоръчва ПВО да се води с 76 мм батарея.

В същия документ Петев поставя под съмнение подготовката на старшина на РЛС (радиолокационна станция, бел. ред.) „Фут", с която корабът е оборудван, тъй като трудно се е справял с воденето на целите.

Направеният извод е, че корабът „Смели" няма да бъде в нужната боеготовност. Течът показва нивото на подготовка на личния състав и начина на приемане на кораба от СССР. Това е от март 1990 г. и е оформено като устно донесение то ДЛ „ПЕТЕВ".

Конспиративна връзка на ВКР

През август 1990 г. статутът на Митко Петев във ВКР е оформен като конспиративна връзка (КВ) под псевдоним „МИТКО". От този период е устно сведение, оформено от оперативния работник в документ, което се отнася за негови за колеги офицери, които се канели да посетят Гърция под формата на екскурзия. Коментирано е и решението на друг офицер да се уволни и да заживее в Швейцария, където да започне работа в сервиз на свой познат.

КВ „МИТКО" характеризира един от офицерите като „авантюрист, бохем, неподбиращ връзките си с жени, със силно увлечение по охолния и разгулен живот – „типичен гларус". Поставена му е задача да установи реалната цел на пътуванията на офицерите до Гърция.

През септември 1990 г. в устно съобщение КВ „МИТКО" донася за обстановката на „Смели". Коментира, че старпома (рус., старши помощник, бел. ред.) с поведението си и отношението си подбива авторитета на командира. В негово отсъствие на кораба е разрешавал неща, които са в противоречие със заповедите на командира.

„КВ изпълнява поръченията с желание, точно и търси оперативния работник за среща", констатира ВКР тогава.

Вербуван за агент

През февруари 1991 г. военното контраразузнаване подхожда към вербуването на Митко Петев като агент. По това време ВКР вече не е част от Държавна сигурност, а е прехвърлено към Генералния щаб на БНА.

В мотивите за вербуването на Петев е посочено, че през последните две години в поделението [на ВМС във Варна, в което офицерът служи] настъпват коренни промени в корабния състав. Назначен е значителен брой млади офицери и старшини. Горните обстоятелства оказват значително влияние върху нивото на бойната готовност. Налице са условия , които да благоприятстват провеждането на антиконституционна дейност.

Горните промени водят и до промени в агентурния апарат, което налага вербуването на агент от средите на по-младите офицери. Подходящ се явява лейтенант Митко Петев", е посочено в документа. По това време младшия офицер е назначен за командир на бойна част в поделение на Военноморските сили във Варна.

Подчертано е, че през 1987 г. е придобит като доверено лице ДЛ от оперативен работник [Симеонов], който контакт е продължен след назначението му в поделение във Варна.

„С желание изпълнява поставените му поръчения и показва умения да извлича оперативно интересна информация. Притежава качества, които го правят подходящ аза агент на ВКР. Има разностранни интереси, което улеснява контактите с околните. Съобщава пълно и вярно известната му информация. Умее да пази тайна и да спазва изискванията за конспирация. Държи на връзките си с ВКР", се казва в документа от 20 февруари 1991 г. Варна.

В строго секретен рапорт за вербовка на лейтенант Митко Петев за агент на УВКР-ГЩ от оперативния работник капитан Коста Македонски е посочено:

„КВ изрази готовност да продължи сътрудничеството си с нас и без видимо смущение избра псевдоним „СЛАВОВ". Агентът беше инструктиран по непосредствените задачи на ВКР в условията на поделението и БМФ – ниво на бойна подготовка, намерение и опити за открадване на оръжие или неговото нерегламентирано използване. Подчертано беше, че главната задача на ВКР е недопускане на противоконституционна дейност и такава, снижаваща бойната готовност и накърняваща сигурността на държавата".

Срещи с агент „СЛАВОВ"

В досието са запазени има два рапорта за среща с агента „СЛАВОВ". Единият е за намерението му да кандидатства в Разузнавателното управление на Министерството на отбраната, а вторият рапорт се отнася за посещението на военни аташета на САЩ, Франция и Германия на фрегата „Смели" през юни 1991 г.

В донесението, оформено от оперативния работник, е подчертано, че американският военен аташе само е слушал изнесената информация по време на посещението. Германският представител е проявил интерес към обучението на курсантите, плавателността на кораба дали е излизал извън Черно море, работи ли с вертолети, посещавали ли са подобен кораб съветските военноморски сили, както и дали корабът разполага с торпедо и как съставът изпълнява задачите.

Френският военен аташе е снимал по посока на военноморската база във Варна и обектите зад нея. Агент „СЛАВОВ" го определя като „най-деен в снимането" с камера и фотоапарат.

Позицията на контраадмирал Митко Петев: Не съм сътрудничил на ВКР

Потърсен за коментар от сайта desebg.com контраадмирал Митко Петев представи следната позиция по отношение на огласената му принадлежност към ДС:

„Ясно и категорично заявявам, че не съм сътрудничил на органите на ВКР, нито съм давал съгласието си да бъда вербован като техен агент. Документи, които са използвани за определяне принадлежността ми към ВКР, са с недостоверно съдържание.

Това показват и фактите:

1. Горепосочените документи са създадени в периода от 20 февруари 1990 г. до 16 юли 1991 г. Това е видно и от решението на Комисията по досиетата, в което се посочва, че тя разполага с данни за мен след 10 ноември 1989 г. Тези документи представляват рапорти на офицера от ВКР в поделението, в което започнах военната си служба и са относно устна информация, която уж е добита при разговор с мен. Не съществуват нито писмени документи, създадени или подписани от мен, нито декларация написана или подписана от мен относно моето съгласие да сътруднича или да бъда вербуван от ВКР.

2. Представената информацията в рапортите на оперативния работник са общо известни факти, които бяха достояние на всички военнослужещи в поделението. Така, че тези данни могат да бъдaт представени като добита информация от кой да е военнослужещ.

3. Налице е и писмено доказателство, че значителна част от тази информация не е достоверна. Собственоръчно върху рапортите на оперативния работник, началниците му с резолюции са коментирали, че представените данни не отговарят на истината.

4. Периодът, през който са създадени документите, се характеризира с масовото напускане на щатни и нещатни сътрудници на ВКР от Българската армия, както и с процесът на деполитизация й. Загубвайки значителна част от контингента си и оценявани по количеството предоставена информация и броя вербувани лица, общоизвестна практика е било оперативните работници да създават документи с невярно съдържание от името на нищо неподозиращи за това хора.

За мен е удовлетворение, че моите съвипускници от ВВМУ и хората, с които съм служил във ВМС, ме подкрепят и не приемат за истина изнесените факти относно принадлежността ми към ВКР. Защото ако наистина съм работил за ВКР, те щяха първи да се досетят или разберат за тази ми дейност."

Mitko_Petev
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365