• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Мехмед Бейтулла Хаджиюмер

Мехмед Бейтулла Хаджиюмер
3 ноември 1933 г.
с. Крепча, област Търговище.
Бедно селско семейство.
Женен.
Преподавател.
Софийски университет „Климент Охридски”, филиал Шумен.
БКП.
37 години.
Сътрудник.
„БЕКИРОВ”.
Разузнавателно управление на Генералния щаб на БНА.
22 февруари 1971 г.
полковник Тодор Тодоров.
полковник Тодор Тодоров; подполковник Тосков; полколковник Кабаджов; капитан Петров; старши лейтенант Попов.

„Политически предан на Партията и Народната власт, ползван е от служителите на ДС – Шумен на доверителна основа, което дава основание да се отнасяме към него с доверие", РУ-ГЩ, 1971 г.

21 ноември 1977 г.
4 септември 2007 г. с решение №14 на Комисията по досиетата при проверката на народните представители.
Разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилия го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9; рег. дневник; дело № 171.
1.Народен представител от ДПС в 7-то Велико Народно събрание (1990-1991) и в 37-то Народно събрание (1995-1997).
2.Член на управителен орган – Районно мюфтийство гр. Шумен.

Мехмед Хаджиюмер е депутат от ДПС в 7-то ВНС (1990-1991) и в 37-то Народно събрание (1995-1997), член на управителен орган – Районно мюфтийство гр. Шумен.

Произход и кариера

Произхожда от бедно селско семейство. Баща му е учител, член на БКП непосредствено след 9 септември 1944 г. Майка му е член на ОФ. След основното си образование Мехмед Хаджиюмер постъпва в механотехническо училище в Карлово, но поради заболяване го напуска. Назначен е за нередовен учител в родното си село Крепча, област Търговище.

През 1957 г. завършва задочно педагогическо училище в Разград. Същата година е приет редовно в Софийския университет „Климент Охридски", специалност „Ориенталистика". Завършва през 1962 г. и три години след това учителства в родното си село.

По решение на Окръжния комитет на БКП в Търговище е назначен за щатен инструктор в Окръжния съвет на ОФ в града, където работи около две години. През ноември 1967 г. с конкурс е назначен за преподавател по турски език и литература във филиала на Софийския университет в Шумен.

Набелязан от военното разузнаване за наводки

В началото на 1971 г. попада в полезрението на Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ), което преценява, че би могъл да подава предварителна информация за студенти и млади учители – българи и турци, позволяваща на военното разузнаване да ги вербува. В секретното предложение за разкриване на разработка на лицето Мехмед Юмеров от януари 1971 г. РУ-ГЩ посочва:

„Той познава една голяма част от турската интелигенция, а като редовен преподавател във филиала на СУ в Шумен и като лектор в Института за усъвършенстване на учителите във Варна под негов поглед са много младежи – турци и българи, което обстоятелство му позволява да дава интересни за военното разузнаване наводки [русизъм, насочване]."

Определен е като човек с общителен характер, който умее да установява контакт с хората и да ги предразполага със своята висока култура, познания, а с личния си пример и голям авторитет силно да влияние на обкръжаващите го.

Военното разузнаване отбелязва, че той има роднини в Турция, братовчеди , на неговия чичо, който се е изселил от България още след Първата световна война в района на Одрин, но не представляват интерес.

В документа на РУ-ГЩ е отбелязано, че Мехмед Юмеров е от прогресивно турско семейство, самият той политически предан на партията и народната власт и е използван от ДС в Шумен на доверителна основа, което дава основание военното разузнаване да се отнася към него с доверие.

Вербуването на Мехмед Юмеров

Вербуването на Мехмед Юмеров е извършено на място в Шумен, където от София са командировани двама военни разузнавачи от отдел 05 „Турция" на РУ-ГЩ.

Единият от тях му се представя на работното място във филиала на Софийския университет в Шумен като служител на агенция „София прес" и го кани на среща вечерта в ресторанта на тогавашния хотел „Мадара".

На вечерята присъства и другия офицер, който е зам.-началник на отдел 05 „Турция на РУ-ГЩ. По време на среща те му се разкриват като служители на военното разузнаване и му отправят покана да стане негов сътрудник.

Сътрудничеството е обяснено като „високо патриотично дело, днес, когато империализмът води непосредствена подготовка за разпалване на нова световна термоядрена война". Той като член на БКП и патриот трябва да се включи в борбата срещу империализма.

„Обектът без колебание прие направеното му предложение и заяви, че щом му се гласува такова високо доверие, той ще положи всички усилия, за да оправдае това доверие", е посочено в доклада за вербуването му. Дадени са му изрични указания за запазване на разговора в тайна, както пред семейството, така и пред близки, приятели и колеги.

Разконсприране на военното разузнаване пред МВР-ДС

Мехмед Юмеров, който получава псевдоним „БЕКИРОВ", обаче предприема ход, довел до пълното разконспириране на военното разузнаване и извършената от офицерите му вербовка. Още на втория ден след вербуването му той е поискал среща с началника на Окръжното управление на МВР-ДС в Шумен. Поради отсъствието му той се е срещнал с един от неговите оперативни работници.

През него Юмеров разказал подробно за контакта, който е осъществен от лица, които впоследствие се представители като служители на военното разузнаване и поискали той да им стане сътрудник. Причината да сподели тази информация в МВР-ДС е съмнението му във въпросните лица.

В резултат на сигнала началникът на Окръжното управление на МВР-ДС Шумен се е свързал с РУ-ГЩ и е обсъдил проблема с разконспирираните офицери от военното разузнаване на лична среща с тях в кабинета му.

ДС ходатайства на РУ-ГЩ сътрудник да им гласува доверие

Подобно разкриване на самоличността на оперативни работници и на извършена вербовка от друга служба, както и днес, така и по времето на комунистическият режим се счита за провал. В отчета за случая провалилите се офицери от военното разузнаване се опитват да замажат случая и да го омаловажат.

„След като преценихме, че нищо фатално не е станало и че по-нататък разконспириране не е станало, аз помолих Ковачев [началникът на Окръжно управление на МВР-ДС Шумен] да се обади на сътрудника и да му каже да ни гласува доверие и да продължи да контактите си с нас", пише в отчета един от оперативните работници.

Същият ден той се среща с Мехмед Юмеров – „БЕКИРОВ" в стаята, в която е отседнал в хотел „Мадара". На въпроса защо сътрудникът е отишъл и разкрил срещата в МВР-ДС Юмеров отговаря, че не му е била известна служба военно разузнаване и не е потърсен чрез посредничеството на началника на Окръжното управление на МВР. Освен това преподавателят казва, че контактът с него в университета, не е станал чрез ректора.

Офицерът от РУ-ГЩ му обяснява, че военното разузнаване няма нищо общо с МВР и се занимава с дейност, която „цели да установява какво вършат нашите вероятни противници от НАТО в това число и Турция". Подчертано му е да не се разконспирира и са му сведени мероприятията, за които е вербован

Задачите на сътрудник „БЕКИРОВ"

Сред задачите, които военното разузнаване му поставя са издирване и проучване на студентите турци, български граждани в института към СДУ – Шумен и предоставяне на установъчни данни за същите. Легендирано използване на документите на студентите и събиране на биографични данни за тях; следене и откриване на обекти с добра политическа ориентация, младежи със средно и висше образование, които възнамеряват да се изселят в Турция.

Създаване на доверителни връзки измежду турците в окръга с цел разкриване и насочване към обекти, които възнамеряват да се изселят в Турция и събиране на установъчни данни за тях; издирване и разкриване на територията на окръга обекти кръгли сираци от турски произход, нямащи близки и роднини, както в България, така и в Турция, както и изучаването им; издирване на територията на окръга на лица, сключили смесени бракове и такива, които произхождат от такива бракове.

Да следи настроението на турското малцинство, относно провежданата политика на БКП и правителството, като се обърне внимание на интелигенцията.

Изоставяне на сътрудник „БЕКИРОВ"

В досието на сътрудник „БЕКИРОВ" не са запазени много сведения за неговата агентурна дейност през следващите години. Той предава на РУ-ГЩ списък със студентите и доклад за състоянието на факултета филиал на Софийския в Шумен – отдел турска филология и география.

През 1977 г., шест години след привличането му, РУ-ГЩ се отказва от него и го „изоставя" (термин, който военното разузнаване използва при прекратяване на дейността на свой сътрудник, бел. ред.).

В Строго секретно предложение за изоставяне на сътрудник „БЕКИРОВ", военното разузнаване посочва:

„Въпреки поставените му задачи досега не е подал нито едно лице, представляващо оперативен интерес. Без да е допринесъл каквато и да е ползва за нашето разузнаване системно търси начини да се възползва от връзките си с нас за свое лично облагодетелстване."

Очевидно неправилната първоначална оценка за възможностите на Мехмед Юмеров е в основата на провала на военното разузнаване. То приема, че е по-правилно контактите с него да „поддържат другарите от ДС, тъй като срещите му с непознати хора като нас могат да предизвикат съмнения у неговите познати". Освен това РУ-ГЩ отчита, че „ние сме далеч и нямаме възможности за по-редовни контакти, което се отразява неблагоприятно върху общата ни работа".

От същия документ става ясно, че сътрудникът е търсил връзки на военното разузнаване за предвижването на научната му работа, но след решението за изоставянето му РУ-ГЩ се оправдават за връщането й със заболяване на оперативен работник.

Депутат от ДПС

През 1990 г. Мехмед Хаджиюмер е избран за депутат в 7-то Велико Народно събрание (1990-1991) от листата на ДПС в 38-ми Каолиновски избирателен район. В официалната му биография е представен като е учител, удостоен със званието „Старши учител". Като депутат в 7-то ВНС се обявява за защита исканията за възстановяване на имената, гарантиране на равни права и запазване на кооперативната собственост върху земята (ТКЗС).

Хаджиюмер намира място и в 37-то Народно събрание (1995-1997), в което е избран от 30-МИР Шумен. Член е на Районно мюфтийство в Шумен.

Mehmed_Hadziumer
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365