• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Никола Георгиев Калоянов

Никола Георгиев Калоянов
11 май 1953 г.
гр. Созопол.
Работническо семейство.
Неженен.
Войник, радист.
Военно поделение в Пловдив.
ДКМС (от 1967 г.).
21 години.
Разузнавач, сътрудник.
„БОЯН”.
Разузнавателно управление на Генералния щаб на БНА.
5 септември 1974 г.
подп. Курдов.
подп. Курдов; полк. Колибаров; кап. Илиев; ст. лейт. Куклев; полк. Влаховски; полк. Грозев; ст. лейт. Танчо Стоянов Неделчев; полк. Иван Нинов; кап. Евтим Сапаревски; полк. Петко Стоилов Петков; подп. Дачо Дачев; майор Александър Д. Тошев и др.

„По външност [Никола Калоянов] може да се представи като грък от Западна Тракия или Македония. Говори свободно гръцки език – димотики с акцент на приморски грък, който е сходен с този на гърците от Западна Тракия. Придобитите знания като радист в БНА могат да бъдат полезни при използването му за разузнавач”, РУ-ГЩ, 1974 г.

С него многократно е превеждана идейно-възпитателна работа и политическа подготовка. Практическата му подготовка включва работа с радиостанция, военна топография и огнева подготовка. Инструктиран е в опазване на бдителността и конспирацията в работата с РУ-ГЩ, линията на поведение и спазване на условията на връзка военното разузнаване.Обучен е в провеждане на тайникови операции и среща в условията на явка. Изучава образци на огнестрелно оръжие на въоръжение в гръцката армия.
18 септември 2012 г. с решение №2-70 на Комисията по досиетата при проверката на Техническия университет в София.
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело №9179 и в дело №9179-А; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2.
1.Зам.-ректор на Техническия университет в София до април 2011 г.
2.Ръководител катедра в Техническия университет от декември 2011 г.

Никола Калоянов завършва средното си образование в техникума по енергетика „Вилхем Пик" в София. „Движи се в много добра комсомолска среда. Отличник в техникума, един от най-добрите курсисти. Добър организатор, добър другар, инициативен", е записано в една от характеристиките, приложени в досието му от този период.

В полезрението на Разузнавателното управление на Генералния щаб (РУ-ГЩ) на БНА влиза, когато е в казармата като радист в поделение в Пловдив. Родителите на Калоянов са от гръцки произход. В семейна среда още от дете с него е говорено на гръцки и той без да го изучава допълнително го владее говоримо. Познанията по гръцкият език и военната му подготовка привлича вниманието на РУ-ГЩ. През март 1974 г., когато той е 21-годишен и няколко месеца преди да се уволни РУ-ГЩ подхожда към неговото проучване.

В документите е подчертано, че Калоянов „няма близки засегнати от Народния съд или Закона за национализацията". „Произхожда от работническо семейство. Има правилна политическа ориентация, наши възгледи и идейна убеденост", е записано в проучването, извършено от старши оперативен работник при Оперативен разузнавателен пункт „Гърция" в РУ-ГЩ.

Привличане за сътрудник на РУ-ГЩ

Вербуването на Никола Калоянов е извършено в канцеларията на командира на поделението на 5 септември 1974 г., като на нея присъстват двама офицери от РУ-ГЩ. Разговорът започва „за живота след казармата и бъдещото студентство". След това е насочен към международната обстановка и „отговорността на социалистическите страни за запазване на мира и необходимостта от активни действия за разкриване агресивните планове на империализма". Подчертана е необходимостта от постоянна бойна готовност на БНА.

Офицерите му обясняват, че той може да изпълнява по-специални задачи, които отговарят на деловите и личните му качества. „Разяснено му беше, че става дума за разузнавателни задачи, които да изпълнява по време на усложнена обстановка и война в тила на противника в състава на разузнавателен орган". При необходима подготовка.

„Кандидатът прие направеното му предложение, като подчерта, че той е развълнуван и едновременно изненадан от оказаното му доверие и направеното му предложение", е записано в строго секретния отчет за извършената вербовка. Единият от офицерите от РУ-ГЩ подчертава, че „той наистина трябва да се гордее с указаното му доверие, защото това е висше доверие, което се оказва на човек".

Направен му е инструктаж по опазване на бдителността и конспирацията в работата, „линията на поведение и спазване на условията на връзка с нас".

Никола Калоянов се врича на РУ-ГЩ, като подписва обещание за сътрудничество с военното разузнаване. След привличането му е предложено той да бъде причислен към действащата агентурна мрежа, като радист с псевдоним „БОЯН".

Забравен

Въпреки че РУ-ГЩ подхожда към привличането на „БОЯН" за поддържането на бойната готовност и изграждането на действителна ефективна агентурно-оперативна мрежа в следващите 7 години той е просто забравен. През това време Никола Калоянов завършва Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ) София, специалност „Топлоенергетика". Постъпва на работа като научен сътрудник в Министерството на енергетиката, а в края на 1980 г. издържа конкурсен изпит и е назначен за асистент във ВМЕИ „Ленин", катедра „Топлоенергетика".

Когато през 1982 г. РУ-ГЩ се сеща, че има сътрудник по гръцко направление го открива в служебния му кабинет във ВМЕИ. „В началото „БОЯН" каза, че е смятал, че сме го забравили, след като не сме го търсили толкова дълго време", е посочено в документ на РУ-ГЩ.

От документите в досието в този период се разбира, че подготовката на БОЯН" на гръцки език не е на много високо ниво. Не умее да чете и пише на гръцки. Указанията са с Боян да се „провеждат по-често целенасочени срещи за укрепването му към разузнаването". Периодично му е извършена му е преподготовка по боравене с радиостанция, ориентирането по карта в местност.

„На настоящия етап може да се използва от полулегални позиции за влизане във връзка със сътрудник. „БОЯН" подлежи на езиково развитие", е посочено в резултатите от обучението през 1983 г. Там е отбелязано, че сътрудникът има добра физическа подготовка и „е проявява признаци на малодушие".

Военното разузнаване нито за миг не пропуска да провери и констатира политическата ориентация на Никола Калоянов. „БОЯН" има изграден правилен марксистко-ленински мироглед. Ориентира се правилно в сложната международна обстановка", е подчертано в отчета за подготовката му. Там също така е посочено, че „за оказване на възпитателно въздействие и привързаността му към разузнаването с него са обсъдени филмите „Зона на особено внимание", „Отряд със специално предназначение", както и книгите „Август 1944" и „Чакайте свръзка". Изброените филми са съветска продукция от втората половина на 70-те години и пропагандират действията на съветското военно разузнаване.

„На разузнавача беше казано, че ние го считаме за подготвен и готов за изпълнение на разузнавателни задачи в тила на противника по време на война и в усложнена обстановка. „БОЯН" благодари за голямото доверие, което му се гласува", завършва строго секретният доклад за извършената преподготовка на сътрудника.

Специализация в Москва и работа по кипърски студенти

В края на 1983 г. и началото на 1984 г. Калоянов специализация в Москва „Строителна топлофизика". През есента на 1984 г. му е извършена преподготовка вече като командир на агентурно-разузнавателна група, макар че не е поставен в условията на ръководещ подобна единица.

В този период „БОЯН" информира ГУ-ГЩ, че в курса, който води като преподавател във ВМЕИ има двама студенти с „прогресивни разбирания" от Кипър, които желаят да правят дипломните си работи. Военното разузнаване му поставя задача да изучи кипърските студенти и да предаде първоначални наводъчни данни за тях. Разпоредено му е да изготви списък, в който да отрази биографични данни и подробности за двамата студенти и му е зададена линия на поведение да установи по-тесен контакт с един от тях.

Специализация в Англия

През 1987 г. Никола Калоянов, който по това време все още няма научна титла и е млад преподавател във ВМЕИ в началото на своята научна кариера, получава предложение от Англия за задгранична 10-месечна специализация.

Въпреки че РУ-ГЩ не е доволно от неговата езикова подготовка. разработва план, с който „БОЯН" да бъде легендиран като „английски гражданин" от гръцки произход, който при подходяща обстановка да бъде изведен в „тила на противника" в Северна Гърция.

"БОЯН" или Майкъл Грегъри от Челси

За целта на тази нова „роля", която РУ-ГЩ възлага на Калоянов, е създадена цяла легенда, включва смяна на самоличността на „БОЯН". От Никола Калоянов в документите на военното разузнаване той се превръща в Майкъл Грегъри роден в Лондон, Челси. Има малка фирма, не е женен, а родителите – гръцки емигранти, които през 1980 г. загиват при автомобилна катастрофа с въображаемата му сестра.

Заминаването на Калоянов в Англия, според военното разузнаване, е идеална възможност той да подобри езиковата си подготовка и на второ място да разработва „близкото си обкръжение", за да може да доизгради легендата за Майкъл Грегъри.

През 1987 г. РУ-ГЩ изготвя подробни строго секретни указания на „разузнавача „БОЯН" за изпълнение на разузнавателни задачи на територията на Великобритания". Преди заминаването му на специализация дори провеждат специална среща с него и му поставят открито въпроса дали ще се нагърби с разузнавателна мисия в Англия. В отчета на срещата оперативният работник е записал:

„Разузнавачът [„БОЯН"] реагира емоционално на въпроса ми. Заяви, че не може да се подлага на каквото и да било съмнение готовността му да решава наши задачи при всякакви условия, но за да бъдат успешно изпълнени е необходимо да знае какви са те и във възможностите ли са му". В строго секретни указания за изпълнение на разузнавателни задачи на територията на Великобритания е посочено:

„Да придобива сведения за лица от вашето обкръжение и обстановката около тях в такава степен, че да можете вие да се представите успешно за някое от изучаваните. Да усъвършенствате английския и за изучаване на АОО (агентурно-оперативната обстановка, бел. ред.) в страната в детайли."

През есента на 1987 г. Никола Калоянов заминава за специализацията в Англия. Първоначално изкарва 6 месеца в Лондон, където е включен в езикова подготовка, а после заминава за Глазгоу, Шотландия. В този период военното разузнаване няма връзка със своя сътрудник, но когато през септември 1988 г., той се завръща, от отчета, който представя, се вижда, че се е отнесъл сериозно към поставените му задачи.

„БОЯН" шпионира английското семейство, при което е настанен и събира снимки и биографични данни за неговите членове, както иза техни близки и познати.

След завръщането си в НРБ сътрудникът на военното разузнаване изготвя биографични данни за лицата, с които е работил и предава техните снимки. Тази информация е представена като „добити лица за двойници". Калоянов предоставя пълни данни за семейството, при което живее в Единбург, включително и децата, с номерата на паспорти и описание на профила им. С тях „английското миналото" на Калоянов-Грегъри се допълва, а РУ-ГЩ смята, че това е допринесло за изграждането на достоверна легенда-биография на английски гражданин от гръцки произход, която да позволи той да бъде изведен успешно в Гърция.

След 10 ноември 1989 г.

За „БОЯН" и военното разузнаване нито падането на Берлинската стена, нито 10 ноември 1989 г. в България са знак за края на една тоталитарна система. На 25 ноември 1989 г., седмица след първия свободен митинг в София Никола Калоянов се среща с водещия си офицер.

„Изтъкна [„БОЯН"] несъгласието си с политическата платформа на неформалните организации в страната, като подчерта, че той е член на БКП и не би желал да види отново подобни събития като в Полша, Унгария, отчасти ГДР. Но в интерес на истината е необходимо да се направим ревизия на някои вече утвърдени представи за демокрация", е записал в доклада за срещата оперативния работник от РУ-ГЩ.

„БОЯН" споделя още, че тези събития с нищо не променят отношението му към военното разузнаване и ще продължи да работи „всеотдайно" за изпълнение на поставените му задачи. В плановете му за дейност влиза разработването на британски гражданин, който по негова покана предстои да посети България. Целта на РУ-ГЩ е „БОЯН" да съдейства за преснимане на личните му документи.

Дори и след промените военното разузнаване не преразглежда сътрудничеството си с „БОЯН", а приема, че има достатъчно събрана информация, за да доизгради легендата на своя нещатен сътрудник. Според РУ-ГЩ той вече има следния профил:

Името му е Майкъл Джордж Грегъри, роден през 1953 г. във Великобритания. Живее в с. Ков, Шотландия. Асистент е в катедрата „Енерджи стъдийс юнит" в университет в Глазгоу. Баща му от Солун, но емигрира през 1938 г. в САЩ. После се премества в Канада и накрая се установява в Лондон. Приел е английско име. Майка му починала от туберкулоза, когато е бил малък.

Опасения от политическите действия на СДС

През април 18 април 1990 г. край с. Нови хан, Софийско, военното разузнаване извършва преподготовка на „БОЯН" като радист. С него е проведен разговор относно политическата обстановка в България. „Той изрази опасенията си от политическите действие на СДС и ги окачестви като неприемливи. Аргументира се с преведената на 17 този месец антисъветска демонстрация, организирана от студентските дружества пред посолството на СССР. В тази насока попита, ако СДС дойде на власт, дали това няма да се отрази на нашата работа", е посочено в отчета за срещата.

През пролетта на 1990 г. Никола Калоянов смята, че „СДС ще постъпи, както постъпват новосформираните правителства и източноевропейските страни, стремейки се да прочистят държавните служби от присъствие на комунистите. В това число влизали и службите за сигурност". Екипът от оперативни работници, които участват в преподготовката му, му обясняват, че военното разузнаване е „надпартийна и национална служба, гарантираща сигурността на страната".

„Що се касае до комунистите БСП е силна партия и няма да позволи да се постъпва така с нейните членове, както в другите страни", е посочено в документа на РУ-ГЩ. „БОЯН" споделя, че „вярва безрезервно на сигурността, която му осигурява Центърът. Гаранция за това счита дългогодишната съвместна работа. Подчерта, че ще изпълнява винаги поетия ангажимент за работа с военното разузнаване". РУ-ГЩ поставя следната оценка на „БОЯН" за 1990 г.:
„Разузнавачът оценява правилно развитието на обстановката в страната. Независимо от промените той осъзнава необходимостта от воденето на разузнавателна дейност в името на националната сигурност."

Срещите продължават и през 1991 г. На 26 април 1991 г. в сладкарница „Берлин" в София той отново се среща с оперативния си работник. „БОЯН" държи на поетите към нас ангажименти, за което говорят активното му участие при провеждане на планираните мероприятия", е записано в доклада от срещата. Указано му е да започне изучаване на гръцки език. Това е последният документ в досието му. То е обработено от наследника на РУ-ГЩ Служба „Военна информация" пред април 2004 г. с указание да се сдаде в архив за унищожаване.

Nikola_Kaloianov
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365