• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Пламен Димитров Митев

Пламен Димитров Митев
28 ноември 1956 г.
гр. Шумен.
Семейство на служещи.
Инструктор в Ленински районен комитет на ДКМС, първи секретар на Университетския комитет на ДКМС в Софийския университет „Климент Охридски”.
Софийски университет „Климент Охридски”.
БКП (от 1977 г.).
26 години.
Щатен служител.
Първо главно управление на ДС, отдел 14 „Културно-историческо разузнаване”.
26 май 1983 г.

Има много добра идейно-политическа подготовка, обща осведоменост и богат за възрастта си организационен опит. Може да създава и поддържа с лекота контакти. Притежава умение за психологическо въздействие. Проявява се като принципен и акуратен при изпълнението на възлаганите му задачи, показвайки развито чувство за отговорност. Към себе си и околните и взискателен и справедлив. Порочни наклонности у него не са открити.

С кандидата беше установен оперативен контакт, при който пролича неговото положително отношение към органите на ДС, желание, усет и нагласа за оперативна работа. Възлаганите му задачи приемаше с готовност, като при изпълнението им проявяваше находчивост и комбинативност. Митев желае да постъпи в МВР – ДС и да извършва дейност, свързана с неговата специалност.
Резултатите от психологическото му изследване са благоприятни за разузнавателна дейност", ПГУ, април 1983 г.

Разузнавателна школа в ПГУ, 1987 г. Спазване на секретност, работа с оперативния отчет, изготвянето на легенда, обекти на културно-историческото разузнаване и работа с агентура, видове връзки с агентите; специални активни мероприятия; дейност на контраразузнавателни органи на противника; използване на технически средства в разузнаването; политическа подготовка.
13 март 2013 г. с решение №2-150 на Комисията по досиетата по отменения параграф 12 от закона за досиетата.
Заповед №392/26 май 1983 г. за назначаването му като разузнавач; заповед №579/1 юли 1987 г. за преназначаването му за ст. разузнавач.
1. Зам.-декан по магистърски програми, научна и международна дейност в Исторически факултет (2003-2007) в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
2. Декан на Историческия факултет (2007) на Софийския университет.

Проф. Пламен Митев е декан на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски" от 2007 г., през 2011 г. е преизбран за втори мандат. През 1983 г. е назначен в Първо главно управление (ПГУ) на ДС, като дейността му в разузнаването остава прикрита с работата в Софийския университет „Климент Охридски", където едновременно започва научна кариера и заема щатна длъжност – първи секретар на Университетския комитет на ДКМС във висшето учебно заведение.

През 1990 г., когато ПГУ е трансформирано в Национална разузнавателна служба той продължава да работи в нея до около 2011 г. Принадлежността му към ДС става факт едва през 2013 г., когато е един от обявените сътрудници, ползващи се със защитата на отменения през декември 2012 г. параграф 12 от закона за досиетата, забраняващ огласяването на сътрудници на тоталитарните комунистически служби на ръководни постове в НРС и Служба „Военна информация" (военното разузнаване).

Семейство и образование

Родителите на Пламен Митев са членове на БКП. Бащата му е военен. До 1981 г. работи във Висшето народно военно артилерийско училище „Г. Димитров" с чин полковник. След това e зам.-председател на ОС на СБА в Шумен. Майка му работи в Българските професионални съюзи – Шумен.

Пламен Митев завършва средното образование във Варна (1970-1975) г. в гимназия с преподаване на френски език. Редовната си военна служба отбива в периода 1975-1977 г. в НШЗО „Христо Ботев" – Плевен, специалност „разузнавач" с отличен успех и допълнителен курс за политически офицери в поделение в с. Звездец, Бургаско. В Плевен е секретар на ДБ на ДКМС, а в с. Звездец – секретар на батальонен комитет на ДКМС. Отличник е по бойната и политическа подготовка. За активна обществено-политическа дейност и добри лични качества през август 1977 г. е приет за член на БКП от организацията на поделението. В запаса има звание мл. лейтенант и длъжност заместник-командир по политическата част на рота.

След казармата продължава образованието в СУ „Климент Охридски", специалност история. Дипломира се през 1981 г. с отличен успех.

В университета е секретар на ДК, секретар на факултетния комитет, член на партийното бюро на първичната партийна организация при факултета. След завършване на висшето си образование е назначен на щатна организационна длъжност към Ленинския районен комитет на ДКМС за първи секретар на Университетския комитет на ДКМС.

Кандидат за работа в ПГУ

От документите в личното кадрово дело на Пламен Митев в ПГУ става ясно, че кандидатурата му за назначаване в разузнавателното управление на ДС е препоръчана от Павлин Димитров, оперативен работник в отдел 14 „Културно-историческо разузнаване". Димитров познава Митев още от студентските му години, тъй като му води упражненията по археология.

При проучването на Митев от ПГУ е посочено:

„С кандидата беше установен оперативен контакт, при който пролича неговото положително отношение към органите на ДС, желание, усет и нагласа за оперативна работа. Възлаганите му задачи приемаше с готовност, като при изпълнението им проявяваше находчивост и комбинативност. Митев желае да постъпи в МВР – ДС и да извършва дейност, свързана с неговата специалност. Резултатите от психологическото му изследване са благоприятни за разузнавателна дейност."

Кандидатурата на младия историк е подадена от полк. Георги Авджиев, началник на отдел 14 – ПГУ-ДС. Предложението на началника на отдел „Кадри" в ПГУ Пламен Митев да бъде назначен за разузнавач в отдел 14 при ПГУ е подкрепено от секретаря на партийния комитет в ПГУ, от началника на разузнаването ген. Васил Коцев, от зам.-министъра на вътрешните работи ген. Стоян Савов, и от зам.-началника управление „Кадри"-МВР.

Психологически профил на кандидата

В документа от психологическото изследване на Пламен Митев в разузнаването от декември 1982 г. е посочено:

„Кандидатът е с много добри възможности за създаване и поддържане – от активна позиция – на значими комуникативни връзки. В поведение – експресивна реч, жива мимика и пантомимика, създадени по френси маниер (съзнателно подражание) и останали като трайни черти. Продължителна дейност на организационен работник (ДКМС) на различни йерархични нива и в различни условия (училище, БНА, университет), която по самооценка е изградила целеустременост и широта на мисленето – личностни черти, които се наблюдават и в условията на наложената комуникация. Трайни интереси в професионален план (на изследовател) с демонстриран типичен (до момента) начин на работа – дълбоко детайлно обосноваване и защита на контрахипотеза по проблеми от новата и най-новата история. Аналитичен маниер на работа показва и като преподавател – открита активно защитавана позиция без избягване на конфликтни ситуации."

На 2 април 1983 г. комисията по подбора на кадрите в ПГУ-ДС – председател ген. Иван Горинов, зам.-началник на ПГУ и още четирима висши кадри от разузнаването провеждат лична беседа с Пламен Митев. Комисията констатира:

„Той се държи спокойно, давайки кратки и ясно отговори. Потвърди желанието си да работи в органите на ДС. Като асистент за сега има седмична ангажираност 12 часа ( 8 часа упражнения и 4 часа приемни). По своя инициатива се е заел с изучаването на турски език в курс към университета. Комисията остана с добри впечатления от Митев. Предлага той да бъде назначен на работа в отдел 14 при ПГУ и да продължи работата си като асистент в СУ. Това ще даде възможност за утвърждаването му като историк, за укрепването на легендата му и успешно изпълняване на оперативни задачи от позициите на СУ."

Събиране на информация за студенти

Една от задачите, които му е поставена, е да събира информация за студенти в Университета още преди да бъде назначен за кадрови служител. Това се разбира от един документ в личното му кадрово дело. Става въпрос за строго секретна справка относно „Пл. Митев" от полк. Спас Велев от ПГУ от 28 март 1983 г.

„По повод изясняването на някои моменти по обект Милена Ковачева Алексиева, студентска в юридическия факултет, наложи се посредством др. Станков от отдел „Кадри" на ПГУ да потърся съдействие от др. Пламен Митев – първи секретар на ВК на ДКМС при СУ. Чувствам задължение да отбележа, че др. Митев прояви желание, находчивост и комбинативност по изпълнение на поставената му задача и се добра до интересни данни за обекта. Мнението ми е, че той има качества и е пригоден за оперативен работник в ДС", се посочва в строго секретната справка.

Обучение в Първо главно управление на ДС

След назначаването на Пламен Митев в 14 отдел за културно-историческо разузнаване на ПГУ през юни 1983 г. е изготвен и утвърден строго секретен план за въвеждането му в оперативната работа като оперативен работник. За общата му подготовка младият оперативен работник е запознат с нормативните документи на ПГУ, организацията на деловодството и секретността, оперативния отчет, изготвянето на легенда. В строго секретна „Легенда на Пламен Митев" се посочва, че от 1 юни 1983 г. работи като консултант в отдел „Печат" на МВнР.

Проведена му е специална подготовка, при която е запознат с дейността на културно-историческото разузнаване (КИР), с външнополитическото разузнаване; обекти на КИР и работа с агентура, видове връзки с агентите; специални активни мероприятия; контраразузнавателни органи на противника; технически средства в разузнаването и др.

На Пламен Митев е проведена и политическа подготовка за изучаване на партийните документи от 12-я конгрес на БКП, както и различни доклади на министъра на вътрешните работи, а също така и лекцията „Моралния облик на разузнавача".

Оценка на работата на Пламен Митев в ПГУ

В секретна атестация на лейтенант Пламен Митев от 1986 г. е записано, че „макар и сравнително млад комунист и оперативен работник др. Митев се стреми към строго и последователно прилагане на класово-партийния подход при оценката на социалните явления и процеси, към световния революционен процес, със силно развито чувство за справедливост и обективност. Митев е ОР с най-кратък стаж в отдел 14. Независимо от това много бързо навлезе в работата и се включи активно в решаването на оперативните задачи.

Проявява се като дисциплиниран служител с добра организация на работа и максимално уплътняване на работното време. Проявява творчество и умение в работата, познава добре партийните решения и се стреми да ги прилага в живота и работата. Има изявен стремеж към самоусъвършенстване и добро чувство за отговорност. Спазва единоначалието и социалистическата законност. Трудолюбив и скромен.

Изводи: Лейтенант Митев не е завършил оперативни школи, които му предстоят в близките години. Независимо от това той се очертава като съзнателен, дисциплиниран и перспективен работник със солидни знания и трайни интереси в областта на науката. Необходимо е да му се помага да заживее по-пълно с разузнавателната работа."

В секретно предложение за повишаване в длъжност старши разузнавач от 1987 г. е посочено, че като историк Митев е взел участие в написването на историята на ПГУ-ДС.

„Умее правилно да се насочва за изучаване на лица с възможности за разузнавателна работа, подхожда правилно към тяхното изучаване и ангажиране в работата. Използва правилно и целенасочено възможностите на прикритието за решаване на агентурно-оперативни задачи. В резултат на това има заведена перспективна разработка на чужд гражданин по линия на културно-историческото разузнаване. От позициите на прикритието е подал наводки за работа на лица, които имат разузнавателни възможности", се посочва в атестацията му.

Отличник с оперативен нюх

През март 1987 г. Митев завърши 5-месечна разузнавателната школа при ПГУ-ДС с отличен успех. Изготвил е много прецизна и изчерпателна документация за контролно-практическите занятия по основните теми на оперативната подготовка: „Вербовка и връзка с агентурата" и „Външно наблюдение".

„Агентурно-оперативните мероприятия проведе на високо оперативно ниво. Подходи много творчески и съобразително при подбора на местата за връзка с агента. Постави конкретни задачи на агента и даде необходимите указания за тяхното изпълнение. С голямо умение наложи ръководната роля на оперативния работник без да ограничава агента. По „ВН" (външно наблюдение, бел. ред.) старши лейтенант Митев усвои добре теоретичния материал. На контролно-практическите занятия се представи успешно, като постигна добра разкриваемост. Все още трябва да поработи върху естественото си поведение и легендиране при движение из града", се посочва в строго секретна характеристика на Пламен Митев от юли 1987 г.

Работа по обекти за агентурно проникване

В своята дейност като оперативен работник от ПГУ Пламен Митев се обучава и за работа по обекти за агентурно проникване (ОАП). В една от атестациите му през втората половина на 80-те години е посочено:

„По ОАП Митев започна своевременно работа. Изготви пълна и прецизна документация. С оперативен нюх и настъпателност подходи при изучаването на ОАП, като умело използваше, както официални, така и създадените от него полезни връзки. Обекта изучи много добре. Създаде и разви много перспективни контакти с наводки, представляващи разузнавателен интерес.

По време на курса Митев се очерта като колоритна личност с висока обща култура. Работоспособен и издръжлив. Бързо схваща и се ориентира във всяка обстановка. Умее да взима бързи и точни решения. На положения изпит по специални дисциплини старши лейтенант Митев се представи блестящо и получи оценка 6.00, за което със заповед на началника на ПГУ-ДС бе награден с „изказване на благодарност."

Разузнавачът започва изучаване на турски и арабски езици. В един от документите, с които е утвърдено езиковото му обучение през септември 1988 г. от тогавашния началник на ПГУ ген. Владимир Тодоров, е посочено, че „усвояването на арабски език ще разшири неговите езикови и оперативни възможности особено по възродителния процес у нас".

Преназначаване в НРС

След 10 ноември 1989 г. Пламен Митев остава служител на разузнаването. При преструктурирането на ПГУ в Национална разузнавателна служба (НРС) през февруари 1990 г. той е произведен в звание капитан. Това става със заповед на армейски генерал Добри Джуров, министър на отбраната от 31 юли 1990 г. Самият отдел 14 за културно-историческо разузнаване е закрит през 1990 г.

Няколко месеца преди това, през април 1990 г., към заплатата му са прибавени 30 лв. за присъдена научна степен кандидат на историческите науки. Това става със заповед на директора на НРС Румен Тошков.

През септември 1990 г. месечната заплата, която получава в НРС е утвърдена в размер на 340 лв. Това е и последният документ в досието му. Няма данни кога точно Пламен Митев е напуснал НРС, но се предполага, че това става през 2011 г.

Работа по операция „КОРОНА" – кражбата на царския архив

През 2013 г. Комисията по досиетата разсекретява разработка под кодовото име „КОРОНА". Тя се води от отдел 14 за културно-историческо разузнаване на ПГУ-ДС. С нея то е натоварено да работи по утвърдения през 1983 г. от първия зам.-министъра на вътрешните работи ген. Григор Шопов строго секретен план за „Провеждане на агентурно-оперативни мероприятия за придобиване на архива на бившата царска фамилия на България". Става въпрос за опит за кражба на т. нар. царски архив от царската фамилия в чужбина.

През 1986 г. разработката е предадена да се води в отдел 14 КИР на ПГУ именно от Пламен Митев, който по това време като оперативен работник от разузнаването работи на прикритие в Софийския университет. Интересното е, че в документацията на разработката „КОРОНА" липсват документи след 1986 г.

На 6 юни 1990 г., четири дни преди първите свободни избори след краха на комунизма, кадровият служител в отдел 14 КИР на Първо главно управление на ДС Пламен Митев предлага да бъде прекратена разработката „КОРОНА". „През изминалия седемгодишен период амбициозно замислените мероприятия не дадоха съществен резултат. Безплодни се оказаха и усилията да се ангажират резидентурите в Испания и Португалия за установяване точното местонахождение, състоянието на личния архив на българския цар и конкретните възможности за придобиването му", посочва Митев.

Той уточнява, че е установено предоставянето на значителна част от архивите от страна на Симеон II на Конгресната библиотека във Вашингтон. „Политическите промени в страната през последните месеци създадоха подходящи условия за поддържане на официални контакти със Симеон II. И в тази връзка е нецелесъобразно по-нататъшното издирване на царския архив по оперативен път", заключава оперативният работник от преименуваното ПГУ в Национална разузнавателна служба старши лейтенант Пламен Митев. Строго секретното му предложение за прекратяване на разработката „КОРОНА" е утвърдено от тогавашния директор на НРС ген. Румен Тошков на 15 юни 1990 г.

Научна кариера и критики към управляващите

Пламен Митев постъпва като асистент в Катедрата по история на България в Историческия факултет на Софийския университет през 1982г. Става старши асистент през 1986 г. и доктор по история (1989).

След промените той продължава научната си кариера, паралелно с работата в разузнаването. Главен асистент е през 1990 г. , доцент (1998) с тема „Създаване и дейност на Българския революционен комитет 1875 г." Зам.-декан на Историческия факултет (2003-2007). Член е на Управителния съвет на Общобългарски комитет „Васил Левски", професор (2013).

Името на Пламен Митев нашумява, когато при откриването на учебната година през октомври 2012 г. в Историческия факултет той прави критично изявление срещу управляващите, което е широко отразено в медиите. В него той призова да не се създават кумири сред самообявилите се за съвременни строители на демократична България, защото те още не са дали нужните доказателства, че са заслужили подобна чест.

„Управлявана от некадърни, алчни, корумпирани политици, България е сред най-бедните и най-нещастните държави в Европа. Трудът на знаещи и можещи не се цени, а разни недообразовани особи се представят за елит на нацията", казва тогава пред студентите от факултета доц. Митев.

„Какво друго може да се очаква от страна, чийто премиер – Бойко Борисов, води класацията за най-добър футболист", пита реторично той и настоява студентите да бъдат настоятелни и последователни, да не се оставят на апатията и безразличието.

През октомври 2012 г. Митев открива и международна конференция, посветена на годишнината от Людмила Живкова, организирана от Историческия факултет в Софийския университет, която изненадващо за организаторите среща обществен протест за опита чрез нея да се реставрира името на Живковата дъщеря като фигура с особени заслужи към българското изкуство и култура.

Номиниран е за наградата „Човек на годината" за 2012 г. на Българския хелзинкски комитет.

Позицията на Пламен Митев за работата му в ПГУ

Пламен Митев се въздържа от всякакви публични коментари след разкритата му принадлежност към Държавна сигурност през 2013 г. Той отклонява поканата на сайта desebg.com за интервю. „Бих желал да затворя тази страница от живота ми и да я оставя в миналото", заявява лаконично той.

DSC_0080
dok-2

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365