• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Рамадан Байрам Аталай

Рамадан Байрам Аталай
12 април 1957 г.
село Мъдрево, област Разград.
Миньор, началник смяна.
Стопански металургичен комбинат „Леонид Брежнев” („Кремиковци”).
ДКМС.
25 годни.
Агент.
„ВЕРГИЛ”.
Софийско градско управление на МВР-ДС.
30 ноември 1982 г.
9 декември 1982 г.
ОР Николай Тодоров.
ОР Николай Тодоров.

„За агент на органите е вербуван на 3д ноември 1982 г. на идейно-политическа основа. Работата му е била на средно ниво. Проверяван. Бил е честен. Няма данни за разконспириране или минаване на предателска основа. В новата обществено-политическа обстановка обаче прояви доза разколебаване и отказа да сътрудничи", Осмо общинско управление на МВР София, 1990 г.

Конспиративно провеждане на срещите.
1990 г.
4 септември 2007 г. с решение №14 на Комисията по досиетата при проверката на народните представители.
Рег. бланка; картони - обр. 4 – 4 бр. и обр. 6; рег. дневник; лично дело ІА-33918 МФ.
Народен представител от ДПС в 38-то Народно събрание (1997-2001), в 39-то Народно събрание (2001-2005), 40-то Народно събрание (2005-2009), в 41-то Народно събрание (2009-2013), в 42-то Народно събрание (2013-2014) и в 43-то Народно събрание (2015 – ).

Рамадан Аталай е депутат от ДПС в 6 последователни парламента в периода 1997-2015 г. (от 38-то Народно събрание до 43-то Народно събрание), член на Централното оперативно бюро на ДПС. По професия е минен инженер.

На последните парламентарни избори през 2014 за 43-то Народно събрание е издигнат от листата на ДПС в 20-МИР Силистра.

В 39-то Народно събрание (2001-2005) е зам.-председател на парламентарната Комисия за борба с корупцията и член на Комисията по транспорта. В 40-то Народно събрание (2005-2009) е председател на Комисията по енергетика и отново член на Комисията за борба с корупцията. В 42-то Народно събрание (2013-2014) е зам.-председател на парламентарната Комисия по енергетика.

Досието на агент „ВЕРГИЛ"

В архивите на ДС са запазени само минимален брой документи след разпореденото от министъра на вътрешните работи ген. Атанас Семерджиев през януари 1990 г. тайно прочистване на досиетата на агентурния апарат.

В личното дело на агент „ВЕРГИЛ", псевдонимът под който Рамадан Аталай е вербуван за агент от Софийско градско управление на МВР-ДС през 1982 г., са оставени само регистрационна бланка, строго секретен рапорт за проведената му вербовка и строго секретно предложение за изключването му от агентурния апарат. В документите на ДС през 80-те години името на Раманад Аталай е Рамадан Байрямов Халилов, а след „възродителния процес" е записван като Ради Борисов Михайлов.

Използван по турска линия

В един от запазените картони с името на Аталай в картотеката на Държавна сигурност той е вербуван на идейно-политическа основа и е използван по турско направление и турски национализъм по линия на Второ главно управление на ДС и Шесто управление на ДС.

През 1982 г., когато е вербуван, той работи като началник смяна в Стопански металургичен комбинат (СМК) „Кремиковци, който тогава е прекръстен на „Леонид Брежнев" в чест на съветския ръководител, починал същата година.

От строго секретния рапорт за вербуването му става ясно, че органите на ДС са създали преди това взаимоотношения с него и желаят те да бъдат продължени.

След направеното му предложение за сътрудничество „отначало Халилов не даде категоричен отговор, като изрази съмнение в собствените си възможности да помага на органите на ДС". Офицерите от ДС обаче го уверяват, че, след като са се спрели на него, те са преценили възможностите му и са гласували доверие. След този разговор Рамадан Аталай приема предложението за сътрудничество. По целесъобразност е преценено, че в този момент не е необходимо да се взима декларация на агента.

Отказване от сътрудничеството

От строго секретното предложение за изключване на агент „ВЕРГИЛ" от агентурния апарат на ДС се разбира, че причината за това е разколебаването на самия агент, който след промените отказва да сътрудничи.

Унищожаване на работното дело

В строго секретното предложение за изключване на агент „ВЕРГИЛ" от сътрудническия апарат през юли 1990 г. е предложено личното му дело да бъде свалено в архив, а работното му дело да бъде унищожено.

Рамадан Аталай не е коментирал публично агентурното си минало. Той не се отзовава на поканата на сайта desebg.com да изрази позиция по огласената му принадлежност към Държавна сигурност.

Ramadan_Atalai
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365