• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Стати Василев Статев

Стати Василев Статев
19 юни 1955 г.
гр. Бургас.
Семейство на служещи.
Женен.
Старши асистент в катедра „Политикономия” в ВИИ „Карл Маркс”.
ВИИ „Карл Маркс”.
БКП (от 1978 г.).
33 години.
Секретен сътрудник.
„СТОЙНОВСКИ”.
Първо главно управление на ДС, управление „Научно-техническо разузнаване”.
1 февруари 1989 г.
20 февруари 1989 г.
капитан Огнян Бохоров.
капитан Огнян Бохоров.

„По характер е амбициозен и делови. Ползва с авторитет и уважение”, ПГУ, 1989 г.

Запознаване с агентурно-оперативната обстановка в САЩ; административно-полицейски режим; методи на работа на разузнавателните и контраразузнавателните служби; създаване на контакти с лица, представляващи интерес за НТР; отработване начина на връзка с оперативния работник зад граница.
22 юли 2009 г. с решение №71 на Комисията по досиетата при проверката на БНБ.
Разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; дело Ф1, а.е. 6724; доклад на НРС рег. № RB102101-001-04/12-1395/13 юли 2009 г.
1.Член на Управителния съвет на БНБ от юни 2006 г.
2.Член на научна комисия по икономически науки във ВАК от 2010 г.
3.Първи зам.-ректор и зам.-ректор по международно сътрудничество до ноември 2007 г. в УНСС.
4.Временно изпълняващ длъжността (В.и.д.) първи зам.-ректор и зам.-ректор по международно сътрудничество от ноември 2007 г. до декември 2007 г.
5.Първи зам.-ректор и зам.-ректор по МС и координация между поделенията на УНСС от декември 2007 г. до ноември 2009 г.
6.Първи зам.-ректор и зам.-ректор по обучение в ОКС „бакалавър”, МС и координация между поделенията на УНСС от ноември 2009 г. до декември 2011 г.
7.В.и.д. ръководител, катедра „Политическа икономия” от октомври 2010 г. до март 2011 г.
8.Ректор на УНСС от декември 2011 г.

Проф. Стати Статев е дългогодишен преподавател в Университета по национално и световно стопанство (УНСС), него ректор от 2011 г., член на Управителния съвет на БНБ от 2006 г.

Експертиза на запазените документи

Запазените архивни материали за Стати Статев в качеството му на секретен сътрудник на Първо главно управление на ДС са събрани в една папка, съдържаща 72 листа. Делото е свалено в архив през март 1991 г., но е прошнуровано и подпечатано едва през септември 2004 г. Това означава, че до тази дата върху материалите е могло да бъде извършена интервенция.

Документите не са окомплектовани съгласно строго секретната инструкция за оперативен отчет на ПГУ. Според нея на секретните сътрудници (агентите) се оформят два вида дела – лично и работно. В личното дело се съхраняват материалите, свързани с проучването и привличането на лицето към сътрудничество. В работно дело се съдържат агентурните донесения и справките за срещите с агента.

Трябва да се има предвид, че в началото на 1990 г. в ПГУ се извършва прочистване на агентурните дела и запазената към момета папка с архивни материали за проф. Стати Статев в качеството му на секретен сътрудник (СС) „СТОЙНОВСКИ" е компилация на тези две дела – личното и работното. Събраните документи имат първоначална различна номерация, което също говори за интервенция върху архивните документи.

Семейство и образование

Произхожда от семейство на служещи. Баща му е редактор във в. „Нефтохим" и е член на БКП. Майка му е безпартийна, ръководител на „Търговска експедиция" при областно пристанищно управление в Бургас.

Статев завършва Националната математическа гимназия в София през 1974 г. Отбива е военната си служба в НШЗО – Плевен. През 1980 г. завършва с пълно отличие Висшия икономически институт „Карл Маркс" (от 1990 г. УНСС) – специалност „Политикономия". От ноември 1980 г. е асистент в института, а от май 1983 г. е старши асистент. Смятат е за един от най-перспективните кадри на катедрата. Завършва и специалност „Математика" вечерно в Софийския университет „Климент Охридски".

От документите в делото му става ясно, че е активен член на ДКМС, а от 1978 г. е член на БКП. Две години е секретар на Комсомолското дружество на асистентите и аспирантите.

Специализация в САЩ – предпоставка за вербовка

В делото „СТОЙНОВСКИ" е запазен документ от 1983 г., който показва, че първоначалният интерес към Стати Статев датира още оттогава, когато той е 28-годишен. В материала, изпратено до ПГУ, е посочено , че в „процеса на проучването се установи, че Стати Статев е член на БКП, поради което проучването му беше прекратено".

Предпоставката за вербуването на Статев за секретен сътрудник на ПГУ през 1989 г. е предложението за 9-месечна специализация в САЩ, която той получава от фондация „Фулбрайт" в края на 1988 г.

„Предвид този факт, а също така и с цел използването за нуждите на НТР (Научно-техническото разузнаване, бел. ред.) на теоретическите и практическите му знания областта на икономиката и фирмената й организация предлагам Стати Статев да бъде привлечен за сътрудничество с органите на ДС", се посочва в строго секретно предложение относно : Привличане на Стати Статев за секретен сътрудник на УНТР (Управление „Научно-техническо разузнаване в ПГУ, бел. ред.) от декември 1988 г.

Вербуван 8 месеца преди края на комунистическия режим

За вербуването на младия учен през 1989 г. свидетелства строго секретна справка относно: Проведена среща и вербовъчна беседа със Стати Статев". В нея е посочено, че на 1 февруари 1989 г. е проведена среща със Статев. Контактът с него е установен в предверието на Народната библиотеката, а разговорът е проведен в сладкарница „Пролет" (днес виенски салон от веригата „Лъки" на бул. „Цар Освободител", бел. ред.).

Оперативният работник Огнян Бохоров първоначално се представя като служител от Министерството на икономиката и планирането, но в хода на разговора се разкрива като служител на Държавна сигурност.

Приемане на сътрудничеството без колебание и с удоволствие

От доклада на оперативния работник за вербовката става ясно каква е реакцията на Стати Статев след направеното му предложение за сътрудничество:

„В подходящ момент от разговора обясних на Статев, че съм служител от ДС и отчитайки неговия произход, лични и делови качества му предлагаме сътрудничество. Когато направих предложението внимателно наблюдавах за неговата реакция. Без да се колебае, с нотка на известно вълнение Стати Статев отговори, че той счита за свой дълг да ни оказва помощ и с удоволствие приема направеното предложение."

Оперативният работник му обяснява накратко в какво се изразява сътрудничеството. „Акцентирах вниманието му върху задължението да пази в пълна тайна това сътрудничество, а така също и от редовно поддържане на двустранните ни контакти с оглед обсъждане на възникнали въпроси", се посочва в документа.

На базата на изразеното съгласие Стати Статев е включен в сътрудническия апарат на УНТР ПГУ-ДС под псевдоним „СТОЙНОВСКИ".

Първа задача – създаване на контакти в Югославия

УНТР използва покана на Университета „Светозар Маркович" в Крагуевац, Югославия (днес Сърбия, бел. ред.), отправена към Стати Статев за неговото обучение като агент.

Това е първото задгранично посещение в научната му кариера и вербовчикът му, който е и водещ офицер на Статев провежда няколко срещи през февруари и март 1989 г., на които секретният сътрудник получава указания как да създава контакти, които могат да му помогнат в САЩ. След завръщането си от Югославия Статев предава донесение за „Някои съображения и изводи от посещението в Икономическия факултет на Университета „Светозар Маркович" в Крагуевац", в което описва контактите с учени, които е установил там..

Разузнавателна подготовка на „СТОЙНОВСКИ" за САЩ

Отделно от това УНТР разработва строго секретен план относно: Оперативната подготовка на СС „СТОЙНОВСКИ"

Тя включва:

 • Запознаване с агентурно-оперативната обстановка в САЩ;
 • Бит и нрави и обичаи на американците;
 • Административно-полицейски режим;
 • Методи на работа на разузнавателните и контраразузнавателните служби;
 • Създаване на контакти с лица, представляващи интерес за НТР;
 • Интересни лица за НТР, начини и възможности за запознаване с тях;
 • Икономическа информация, представляваща интерес на НТР;
 • Организации, центрове и фирми, занимаващи се с макропланиране на икономиката на САЩ;
 • Ведомства, извършващи аналитични и прогностична дейност в областта на икономиката;
 • Отработване начина на връзка с оперативния работник зад граница.

Донос срещу български учени дисиденти

От една строго секретна справка относно: Проведена среща със СС „СТОЙНОВСКИ" през юли 1989 г., става ясно, още преди да е заминал за САЩ, Статев предава на своя водещ офицер информация, която в своето съдържание е класически донос срещу значими имена в академичните среди, свързани с дисидентски прояви и няма нищо общо с линията, за която е привлечен като сътрудник – научно-техническото разузнаване.

Статев се добира до тази информация при едно свое посещение в Института по марксизъм-лененизъм. Там се е среща със своята колежка Миролюба Ячкова. В присъстието на проф. Стефан Василев директор на института тя споделя, че по време на форум на Internacional Sociological Assosiation (ISA), проведен във Варна, от 27 юни до 3 юли 1989 г. група български учени са основали дисидентски клуб, наречен „Алтернативи на социализма".

„Инициатори за създаването му са проф. Чавдар Кюранов, Николай Гечев и др. Решението за това е взето на една от вечерите, като за целта групата се събрала на плажа и на тази сбирка се обсъждали въпроси с явна антисоциалистическа насоченост", описва в доклада си оперативният работник доноса на Статев.

„Предлагам информацията относно създаването на клуба „Алтернативи на социализма" да бъде предоставена на Шесто управление на ДС", е записал в отчета си офицерът с дата 17 юли 1989 г.

Следва строго секретно писмо от 24 юли 1989 г. на първия зам.-началник на ПГУ до зам.-началника на Шесто Цвятко Цветков (след промените дълги години съветник по националната сигурност на „Позитано" 20, бел. ред.), в което е посочено:

„По данни на наш секретен сътрудник по време на Международната варненска школа по социология, проведена 27-29 юни 1989 г. е бил учреден дисидентски клуб наречен „Алтернативи на социализма". Решение за създаването на клуба е взето на 30 юни (петък) вечерта. За целта инициаторите и техните привърженици се събират на плажа, където обсъждат въпроси с явна антисоциалистическа насоченост. В основата на инициативния комитет е бил проф. Чавдар Кюранов. Посочени са също така и имената на Жельо Желев и Николай Генчев."

Задачите на СС „СТОЙНОВСКИ" в САЩ

Преди да замине на специализация в САЩ със СС „СТОЙНОВСКИ" са проведени още няколко срещи, на които той е инструктиран и подготвян за следната разузнавателна дейност там:

 • да работи по изучаването на държавните и частни институти и фирми, занимаващи се с планиране на икономиката и аналитично-прогностична дейност в тази област;
 • да придобива материали, отнасящи се до методиките, по които се осъществява планирането на икономиките на макро и микро ниво (акцентът е поставен върху страни като Холандия, Белгия и Дания);
 • аналитична и прогностична информация в икономическата област;
 • материали, свързани с военно-промишления комплекс на САЩ.

След 10 ноември 1989 г. – една „съвършено случайна" среща

Крахът на комунистическата система в България заварва секретен сътрудник „СТОЙНОВСКИ" в САЩ. В папката с материали за него липсват данни за неговата дейност на територията на САЩ. Воденето на който и агент зад граница и контактите или придобитите от него данни подлежат на строго определени планове и отчети, а такива липсват в папката „СТОЙНОВСКИ".

В строго секретна справка на преименуваното през февруари 1990 г. Първо главно управление на ДС на Национална разузнавателна служба се описва една „съвършено случайна" среща на бившия началник на отдел 01 в УНТР П. Костадинов със Стати Статев, станала на бул. „Витоша" през февруари 1991 г. Това е време, далеч след завръщането на СС „СТОЙНОВСКИ" от САЩ.

В документа офицерът, който разпознава агента на УНТР, тъй като е контактувал с него при подготовката му, описва, че след тази „съвършено случайна" среща е провел още 5 срещи с агента. На тях изяснява неща, включително и престоя му в САЩ, които би трябвало отдавна да са ясни на разузнавателната служба. Защото в противен случай излиза, че ПГУ е вербувало един перспективен учен, обучавало го е, а след това изведнъж го оставило без никакъв контакт, наблюдение и отчетност да „разузнава" на територията на „Главния противник".

В началото на 1991 г. Стати Статев, който все още се води СС „СТОЙНОВСКИ", но вече на днешната Национална разузнавателна служба (НРС), е ръководител на катедра „Економиск" към Стопансто-правния факултет в преименувания от ВИИ „Карл Маркс" на УНСС. Паралелно с това е основал частна фирма „Дексим" с обект на дейност: електроника, в това число и електроника за бита и информационно моделиране.

На тези срещи с офицера от НРС СС „СТОЙНОВСКИ" предава и информация за създадените контакти. Те са предимно с няколко американски професори, един чешки професор, напуснал Чехословакия още през 1968 г. и двама служители на Световната банка.

За това, че работното досие на СС „СТОЙНОВСКИ" е прочистено говори следният факт. В докладната на оперативния работник за контактите на агента за един от американските професори той е посочил „за същия има информация в предишни справки в делото на секретния сътрудник". Такива справки за въпросния американски учен в папката „СТОЙНОВСКИ" липсват.

Изводи на НРС за „СТОЙНОВСКИ"

Изводите, които офицерът от НРС прави, са:

 • „СТОЙНОВСКИ" е компетентен икономист, който борави и с математически апарат: търсен е от чуждестранни организации;
 • „СТОЙНОВСКИ" е на ниво, при което рутинното изучаване на евентуални носители на икономическа информация чужди граждани, трябва да бъде провеждано във внимателна форма и с ясно поставени информационни задачи;
 • „СТОЙНОВСКИ" умее да мисли глобално и въпросите на икономическото състояние в нашата страна го вълнуват, преди всичко като гражданин (не робува на едни или други партийни пристрастия);
 • Като ръководител на катедра и преподавател „СТОЙНОВСКИ може да дава добри наводки (специфични данни за лица, интересуващи разузнаването, които биха помогнали да се състави профил и улесни тяхното вербуване, бел. ред.), както за секретни сътрудници, така и за оперативни работници с икономическа специалност;
 • „СТОЙНОВСКИ" може да бъде привличан за формулиране на някои (ако не и по всички) информационни задачи в областта на икономиката.

Дали НРС е използвала тези качества на агента на ПГУ „СТОЙНОВСКИ" и го е превербувала в досието няма данни.

През март 1991 г. обаче е предложено делото на секретния сътрудник да бъде свалено в архив. Мотивът – преструктурирането на НРС в този период от службата, когато неин директор е ген. Бриго Аспарухов.

Стати Статев и Ранобудните студенти

През есента на 2013 г. по време на окупацията на различни висши учебни заведения в София и страната от Ранобудните студенти, протестиращи срещу кабинета Орешарски, името на Стати Статев става известно с репликите, които той отправя срещу студенти, окупирали зала в УНСС.

В запис на разговора с протестиращите студенти, разпространен в интернет, ректорът Статев заявява:

„Ще станете ли по велики? Ще станете ли по-велики пред себе си от това, че дремете по тия банки цяла нощ. Това си е наглост. Вие нямате мярка. Мога да ви запазя и места в някой хотел, ако искате.

Единственото, което ви пази е, че гледам на вас с неособено голямо уважение, но като на млади хора, които биха се поучили, както и ние сме се поучавали от недостойни постъпки, които сме правили. В момента вие пречите, пречите, пречите. Всичко друго е илюзия."

На репликата на студент, че въпросът не е в това дали им харесва повече в България или чужбина той отвръща: „Ами отивайте в чужбина колега, но не пречете на тия, които искат да учат". Накрая заявява, че „УНСС не е ваш дом и дай Боже, няма да бъде".

Стати Статев не е коментирал публично своята агентурна принадлежност към Държавна сигурност.

Stati_Statev
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365