• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Теодор Спасов Русинов

Теодор Спасов Русинов
23 септември 1952 г.
гр. София.
Дипломат.
МВнР.
32 години.
Сътрудник.
„ЙОРДАНОВ”.
Разузнавателно управление на Генералния щаб на БНА.
13 ноември 1984 г.
капитан Христанков.
капитан Христанков.
14 декември 2010 г. с решение №175 на Комисията по досиетата при проверката на дипломатите.
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководил го щатен служител; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2; рег. дневник; дело № 15079; доклад на служба „Военна информация” рег. № 3060/16 ноември 2010 г.
1.Началник на отдел от януари 2000 г. до април 2000 г. в МВнР.
2.Извънреден и пълномощен посланик в Тирана (2007).
3.Генерален консул в Битоля (2013).

Теодор Русинов е дипломат, посланик в Тирана, Албания, с мандат от 2007 г. и генерален консул в Битоля, Македония от септември 2013 г.

Образование и кариера

Завършва Висшия институт по межденародни отношения в Москва. Кариерата му в МВнР започва през 1979 г. Като дипломат е заемал следните длъжности:

 • стажант-аташе в отдел „Печат" (1979-1980);
 • аташе в отдел „Печат" (1980-1982);
 • аташе в отдел ІІІ (1982-1983);
 • трети секретар в отдел ІІІ (1983-1984);
 • трети секретар в посолството в Атина (1984-1987);
 • втори секретар в посолството в Атина (1987-1988);
 • втори секретар в отдел ІІІ (1988-1992);
 • експерт по политически и регионални въпроси в управление „Югоизточна Европа" (1992);
 • първи секретар в Атина (1992-1994) и съветник в посолството (1994-1995);
 • главен експерт в управление „Югоизточна Европа" (1995-1996);
 • зам.-началник на управление „Югоизточна Европа" (1996-2000);
 • началник отдел „Съседни страни" в дирекция „Югоизточна Европа" (2000-2001);
 • началник отдел „Съседни страни" в дирекция „Европа" – І" (2002-2007).

Посланик в Албания

С указ на президента Георги Първанов е назначен за посланик в Албания от 10 май 2007 г. Мандатът му е до юли 2011 г.

Защита на досието на сътрудник „ЙОРДАНОВ"

Досието на Теодор Русинов не може да бъде публикувано, тъй като се ползва със защитата на чл. 32 от Закона за разкриване на документите и за установяване на принадлежност на български граждани към ДС и РУ-ГЩ на БНА. Съгласно този член „не се оповестяват документи, чието разкриване или публично оповестяване би увредило интересите на България в международните отношения или би създало сериозна опасност за живота на дадено лице".

Това е единственото ограничение в закона за досиетата, при което Комисията обявява принадлежност, но ограничава достъпа до документите от досието за съответното лице. Според закона, за да не бъде оповестен даден документ (или досие) съответната служба за сигурност внася мотивирано предложение в Комисията. Тя се произнася по него с решение, което е окончателно и не подлежи на обжалване. Документите в тези случаи се регистрират в отделен архивен фонд в Централизирания архив, който е на пряко разпореждане на председателя на комисията по досиетата.

В случая с досието на Теодор Русинов такъв доклад е внесла Служба „Военна информация" (военното разузнаване) и той е приет от Комисията по досиетата. Достъпни са единствено картоните в картотеката.

Вербуван преди мисия в Гърция

В информацията, оповестена от Комисията по досиетата за Русинов е посочено, че е вербуван през 1984 г. Основания за обявяването му като сътрудник на РУ-ГЩ са собственоръчно подписана декларация, документи на ръководилия го щатен служител, картони в картотеката и дело №15079 (именно това дело е защитено).

Според кадровата справка на Теодор Русинов в МВнР в годината на вербовката (1984) той заминава като трети секретар в посолството на НРБ в Атина, Гърция, където е работил до 1988 г. (от 1987 г. е втори секретар). От картон образец 1 на Русинов е видно, че той е заведен към VІ отдел. Според структурата на РУ-ГЩ това е отдел „Гърция". Прави впечатление, че същият картон носи датата 20 септември 1979 г., тоест 5 години преди датата на вербовката му. Първоначално в картона му е записан отдел VІІІ („Нелегално разузнаване"), но това е задраскано.

Генерален консул в Битоля

През септември 2013 г. при правителството Орешарски Теодор Русинов е назначен от кабинета за генерален консул в Битоля, Македония. По това време той е началник отдел „Югоизточна Европа" в дирекция „Европейски държави" на МВнР. Русинов е един от дипломатите, разкрити като сътрудници на тоталитарните комунистически служби, които по време на управлението на кабинета Орешарски с мандат на БСП министърът на външните работи Кристиан Вигенин назначава на ръководни постове, за които не се изисква президентски указ, както в случая – генерален консул или „посланици със специални поръчения". Този ход е използван, след като президентът Росен Плевнелиев заявява, че няма намерение да издава укази за назначаването на посланици хора, свързани с тоталитарните служби.

Teodor_Rusinov
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365