• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Юнал Саид Лютви (Лютфиев)

Юнал Саид Лютви (Лютфиев)
8 април 1944 г.
гр. Харманли.
Бедно селско семейство.
Неженен.
Студент.
ДКМС.
21 години.
Секретен сътрудник, агент.
„МУРАД”, „СИДЕР”.
Разузнавателно управление на МНО, Второ управление на КДС (от 30 октомври 1967 г.).
22 април 1965 г.
ОР подп. Нешо Кабаджов и подп. Панайот Панайотов от Разузнавателно управление на МНО.
Полк. Георги Радев от РУМНО;майор Христо Момчев в КДС, майор Евтим Попов, Стефан Стефанов, Живко Неделчев във Второ главно управление на ДС.

„Има правилно отношение към мерките на партията и правителството. Взема активно участие във всички мероприятия, провеждани по комсомолска линия.

Кандидатът спокойно и с готовност прие направеното му предложение, като направи изявление, че се чувства щастлив, че именно на него е гласувано такова голямо доверие и ще направи всичко възможно да го оправдае", РУМНО, 1965 г.

„Като агент на ДС работи честно, няма данни да е разконспириран привързан е към нашите органи и изпълнява поставените му задачи. Проверяван е", ВГУ, 1975 г.

Специална подготовка за нелегален разузнавач, който да бъде внедрен в Турция.
В личното дело на сътрудника се съдържат документи до 11 февруари 1991 г.
22 октомври 1997 г. с решение на комисията „Бонев” е обявен само в качеството му на сътрудник на Второ главно управление на ДС. С решение на комисията „Андреев” от 21 май 2001 г. е обявен и като нещатен сътрудник на РУМНО.
Собственоръчно написано обещание за доброволно сътрудничество в Разузнавателно управление към Генерални щаб при Министерството на народната отбрана; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; рапорти от ръководилите го оперативни работници; регистрационна бланка на Второ управление на КДС-МВР от 30 октомври 1967 г. и данни в регистрационните дневници на отдел 03 в МВР-ДС.
1. Народен представител.
2. Кандидат за член на Европейския парламент през 2007 г. и 2009 г.
3. Член на Управителния съвет на Национално ловно-рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България (2001-2009).

Юнал Лютфи е един от основателите на ДПС, дългогодишен член на ръководството на ДПС, член е на Централното оперативно бюро на партията (към 20014 г.). Заедно с Доган е неизменен народен представител в продължение на 23 години – от 7-то Велико Народно събрание (1990-991) до 41-то Обикновено Народно събрание (2009-2013) включително, когато двамата се оттеглят.

Юнал Лютфи учи в турско основно училище в Харманли и завършва езикова гимназия с френски език във Варна. Баща му е семейство на преселници от Албания. Дядото му се занимава с бозаджийство в Свиленград, а след като загубва 70 процента от зрението си става ходжа.

Бащата на Юнал Лютви работи в керамична фабрика. През 1952 г. в резултат на упорит труд и внедрена от него рационализация е удостоен със званието „Герой на социалистическия труд" и награден със златен орден на труда. От 1945 г. бащата му е член на БКП, ав впоследствие член на Централния съвет на профсъюзите и съветник към Градския общински народен съвет в Харманли. Майка му е от работническо семейство от Хасково, член на ОФ.

Неофициален сътрудник в казармата

През 1962 г. Юнал Лютфи постъпва в казармата за отбиване на военната служба в артилерийския полк в Кърджали. Бил е секретар на комсомола в батареята. Завършва 6-месечни курсове в Пловдив за дешифровчици и авиофотоснимки, като по тази специалност работи до уволнението си.

Досието му разкрива, че по време на отбиване на казармата „с цел укрепване привързаността му към нас и възпитание" същият е даден на ръководство на началника на специална служба в поделението. Като неофициален сътрудник на специална служба прави донесение за подготовка на студент от икономическия институт за измяна на родината, което е показател за честността му към военните.

От есента на 1964 г. е студент в Софийския държавен университет, френска филология. Член е на факултативното бюро и секретар на комсомола в курса. Член на комсомола от 1957 г.

Привлечен за нелегален разузнавач

През 1965 г. Разузнавателното управление на Министерството на народната отбрана проучва Юнал Лютфи за привличането му като нелегален разузнавач.

„Изучава се с цел да бъде привлечен на разузнавателна работа и внедрен в Турция по линия на изселването от България или чрез трета страна, в която се говори френски език понеже същият знае много добре френски", е посочено в строго секретна обобщена справка относно изучаването на обекта за агент Юнал Лютфиев.

„По характер е тих, скромен и учтив младеж. Ползва се с авторитет сред другарите си и комсомола. Има богата обща култура", се казва още в документа за проучването му.

РУМНО планира „обектът да се привлече, да му се даде необходимата гражданска специалност и специална подготовка като на НР и чрез трета страна да се внедри в Турция, като турчин от съответната трета страна. При евентуално разрешение на изселническия въпрос в близко бъдеще да се внедри в реакционни турски среди чрез женитба и се изсели в Турция".

В строго секретна справка за проведени срещи с обекта Юнал Сеидов се посочва: „По въпроса за религията заявява, че нито той, нито родителите му са ходили в джамия и никой от тях не вярва в Аллах. Вкъщи, казва, всички ядем свинско месо и никой не спазва религиозните обрядки".

По време на вербовката „кандидатът спокойно и с готовност прие направеното му предложение, като направи изявление, че се чувства щастлив, че именно на него е гласувано такова голямо доверие и ще направи всичко възможно да го оправдае", е посочено в документа на РУМНО за привличането му.

При вербуването за сътрудник на РУМНО Юнал Лютфи прави писмено обещание за доброволно сътрудничество с органите на военното разузнаване, което подписва.

Изоставянето на агента от РУМНО

Няколко месеца след привличането му за сътрудник на военното разузнаване той заявява, че се страхува от това, че ако бъде изпратен в Турция или друга държава ще бъде разкрит и не може да изпълни задачите, които му се поставят. Изтъква, че е готов да работи на територията. През месец юли август 1966 г. с него са осъществени срещи, на които става ясно, че „МУРАД" проявява страх да работи разузнавателна работа извън пределите на страната. Това означава, че той не може да изпълни целите за които е вербуван, а именно да стане нелегален разузнавач.

На 7 март 1967 г. в РУМНО е утвърдена строго секретна справка предложение за изоставяне на агент „МУРАД", с която е решено той „да бъде снет от отчет и сдаден на другарите от Второ управление на ДС".

Платен агент на Второ управление на ДС

След прехвърлянето му на Второ управление „МУРАД" започва да донася срещу турски студенти. От документите в личното му дело като агент на Второ управление на ДС става ясно, че той има възможности да изпълнява задачи по транзитници, занимаващи се с контрабанда. По това време Юнал Лютфи има контакт с лице, водено на отчет като контрабандист на наркотични вещества. То дори оставя на съхранение в квартирата на агента два килограма хашиш. „По оперативни съображения същият беше върнат на обекта", е посочено в архивните документи. „МУРАД" е използван и за разработване на турска националистическа организация „СЕНКИТЕ".

ДС констатира, че през втората година в Софийския университет той презаписва поради нехайство към учебния процес. По същото време се жени се за българска гражданска туркиня, работеща като – говорител на турски език в радио „София".

Агент „МУРАД" е използван за разработването на кадрови офицер, работещ в разузнавателен пункт в Одрин, който се явява негов първи братовчед, който Второ управление на ДС води на като обект „МЕРЗАВЕЦ" по дело оперативна разработка. Агентът е изпратен в Турция при една служебна командировка като една от целите е да се срещне с братовчед си, но същият в последния момент отклонява предложението за среща.

От 1974 г. по утвърдено предложение Държавна сигурност предава на „МУРАД" ежемесечно възнаграждение в размер на 50 лв. срещу разписки. Първото си финансово възнаграждение в размер на 25 лв. той получава още през 1967 г. „Като агент на ДС работи честно, няма данни да е разконспириран привързан е към нашите органи и изпълнява поставените му задачи. Проверяван е.", се посочва в една от строго секретните справки на Второ главно управление на ДС от 1975 г.

На прикритие в Комитета за изкуство и култура

От 1972 г. Юнал Лютфи започва работа е в Комитета за изкуство и култура, отдел „Балкански страни". През 1983 г. до 1990 г. е зам.-главен редактор на издаваното от комитета списание „Библиотекар". Тези длъжности са използвани за прикриване на агентурната му дейност.

В досието му са запазени документи, които показват, че като агент е използван и срещу турски дипломати и други турски граждани. През 1985 г. псевдонимът му е променен на „СИДЕР". Месечното му възнаграждение е неотменимо. Получава го и след 10 ноември 1989 г., чак до 1991 г.

В политиката след 10 ноември 1989 г.

През 1990 г. Юнал Лютфи е сред основателите на ДПС и от същата година е избран за народен представител от движение в 7-то Велико Народно събрание. От 1990 до 1996 г. е заместник-председател на партията.

През 1992 г. е член на Постоянната парламентарна делегация на България в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), а периода 2000-2003 г. и 2009-2012 г. е заместник-председател на асамблеята.

Заместник-председател е на 40-то Народно събрание (2005-2009). След края на 42-то Народно събрание (март 2013 г.) се оттегля от парламента, като не се кандидатира за народен представител в следващото Народно събрание.

Въпреки това той е нещатен сътрудник (тоест срещу заплата) в 42-то Народно събрание (2013-2014) по политика и международни отношения към Парламентарната група на ДПС.

През ноември 2013 г. влиза в Надзорния съвет на компанията за търговия и дистрибуция на горива „Петрол Холдинг" АД. Това става, след като руският милиардер Кирсан Илюмжинов, който е бивш президент на автономната руска република Калмикия и президент на ФИДЕ, придобива основния пакет от акции на „Петрол Холдинг".

На два пъти, през 2007 г. и 2009 г., Юнал Лютви влиза в листите на ДПС като кандидат за член на Европейския парламент, но е на по-задни позиции и не е избран.

Unal_Lutvi
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365