• 1

Тодор Йорданов Вълчев

Тодор Йорданов Вълчев
28 октомври 1922 г.
гр. София.
Икономист.
БАН.
БКП.
28 години.
Агент.
„СОТИР”.
Второ главно управление на ДС.
19 юни 1951 г., възстановен на 31 май 1973 г.
9 юни 1973 г.
ОР Георги Йорданов.
ОР Георги Йорданов; ОР Божил Божилов; ОР Захари Зарков.
22 юли 2009 г. с решение №71 при проверката на ръководните кадри в Българска народна банка.
Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 2532/13 юни 1990 г. с искане „да бъдат заличени от всички картотеки данните за агент „СОТИР”.
Управител на БНБ от 9 януари 1991 г. до 24 януари 1996 г. и член на Управителния съвет и на Пленарния съвет на банката.

Тодор Вълчев е професор, икономист, председател на БНБ (1991-1996).

Завършва Стопанския факултет на Софийския университет през 1949 г. От 1978 г. е доктор по международни икономически отношения. През 1951 г. специализира в Берлин, а през 1968 г. и в Москва.

Вербуван преди специализация в Берлин

Именно в годината на специализацията му във ФРГ през 1951 г. той е вербуван от Второ управление на ДС (контраразузнаването). Привлечен е като агент под псевдонима „СОТИР" от отдел 03 „ФРГ и Австрия" на Второ управление (от 1969 г. Второ главно управление на ДС).

В периода 1958-1988 г. работи към Икономическия институт на БАН и в Центъра за Азия и Африка на академията.

Възстановен като агент

Според архивните данни в ДС през 1973 г., 22 години по-късно, той е възстановен като агент от оперативния работник Георги Йорданов. Освен него агент „СОТИР" е имал и още други двама водещи офицери – Божил Божилов и Захари Зарков.

Унищожаване на досието на „СОТИР"

Досието на агент „СОТИР" не е запазено. Върху един от картоните в картотеката на ДС с имената на Вълчев е записано, че делото е унищожено. На 13 юни 1990 г., само три дни след първите свободни избори, с писмо до архива на МВР-ДС е поискано „да бъдат заличени от всички картотеки данните за агент „СОТИР". Това все пак не става. В архива остават два от картоните с имената на Тодор Вълчев, удостоверяващи неговата принадлежност към Държавна сигурност.

Върху единият от тях е записано, вербовката му е на идейна основа и че е използван по немска линия.

След промените – председател на БНБ

След политическите промени в България в края на 1989 г. Тодор Вълчев участва в българската група по Национална стратегия „Ран-Ът".

На 9 януари 1991 г. той е избран от 7-то Велико Народно събрание за председател на БНБ. На този пост той наследява Иван Драгневски, който също е агент на ДС.

„Повериха ми стая със счупени прозорци, в която трябва да поддържам постоянна температура", описва Вълчев по-късно ситуацията, при която застава начело на БНБ. По това време БНБ все още има право да провежда т. нар. парична политика от чист вид – да определя лихвения процент, да кредитира търговските банки, да интервенира на валутния пазар в полза на българския лев.

През 1995 г. Вълчев е приет в Римския клуб, неправителствена организация с огромното влияние върху световното икономическо и социално развитие.

Напуска БНБ на 24 януари 1996 г. няколко месеца преди да стане ясно, че банковата система в страната ще преживее невиждана криза и вълна от банкови фалити, които стопяват влоговете в кредитните институции от 7.4 млрд. долара до 1.8 млрд. долара. Тогава населението преживява инфлационен шок – до 242% на месец.

През март 1996 г. тогавашният президент Желю Желев отказва да приеме Вълчев за разговор, а говорителят на държавния глава Валентин Стоянов заявява, че „президентът споделя мнението, че БНБ и по-точно нейният Управителен съвет носят своята отговорност за сегашното състояние на банковата система в България".

Тодор Вълчев: Не съжалявам за нищо

„Не съжалявам за нищо, което съм свършил като шеф на БНБ", заявява в едно от редките си интервюто по-късно Тодор Вълчев. Макар, че след разигралата се банкова криза през 1996-1997 г. мнозина го сочат като лично отговорен за сриването на банковата система в България, отговорността законово е размита в колективната отговорност на Управителния съвет, ръководен от него.

Разминаване с посланически пост в Берн

След напускането на БНБ Тодор Вълчев е спряган за посланик в Берн, Швейцария. Самият той обаче през 1996 г. се въздържа от този пост, като заявява, че очаква първо да мине проверката на работата му в БНБ.

Ограничава до минимум публичните си изяви. Все пак Швейцария не му остава чужда, тъй като там се устройва дъщеря му Елена Вълчева, при която той живее. В някои публикации в пресата Тодор Вълчев е сочен като масон. След огласяването на неговата принадлежност към ДС през 2009 г. не е коментирал публично този факт.

Todor_Vulchev
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365