• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Александър Янков Димов

Александър Янков Димов
22 юни 1924 г.
гр. Бургас.
Работническо семейство.
Женен.
Юрист, университетски преподавател, доцент в катедра „Международно право” на Софийския университет.
Юридически факултет на Софийския университет „Климент Охридски”.
БКП (от 1947 г.).
44 години.
Щатен сътрудник.
Алекси Янакиев Добрев – „ЯНКО”.
Първо главно управление на ДС.
1 февруари 1969 г.

„Другарят Добрев (псевдоним на Александър Янков, бел. ред.) е един от най-изтъкнатите наши юристи по международна право, с много богат политически опит, идейна убеденост и марксистко-ленинска принципност в работата. Високата му култура, отличното владеене на много езици и изключителната му работоспособност му са дали възможност да създаде широк кръг от връзки с изтъкнати учени, научни работници, държавни и политически лица, пред които се използва с авторитет и доверие.

В работата си като оперативен работник от строго секретния състав на ПГУ-ДС др. Добрев се отличава със своето изключително трудолюбие и голямо чувство за отговорност към възложените му задачи, инициативност, задълбоченост, принципност и партиен подход. До издигането му на ръководен пост и изпращането му на задгранична работа той беше най-продуктивният от работниците по строго секретния състав на ПГУ-ДС", ПГУ, 1974 г.

Обучен е на основните форми и методи, използвани от разузнавателното управление на ДС; създаване и укрепване на полезни връзки; организация и работа по легалните резидентури; вербовка на агентура; работа с агентурата и нейното възпитание; работата срещу главния враг на територията на трети страни; визуално разузнаване; подставата в разузнаването; оперативна техника, използвана от противника в контраразузнавателната работа; проникване в разузнавателните и КРО органи на противника и тяхната агентурна мрежа; външно наблюдение.
15 май 1975 г.
21 май 2001 г. с решение на Комисията по досиетата „Андреев” при проверката на народните представители.
Ведомост за получавана заплата като щатен служител. Заповед № 102/27 януари 1969 г. за назначаването му за началник отдел.
1.Народен представител.
2.Зам.-председател на БАН.

Александър Янков Димов е най-известният български съдия по международно право. Той е депутат от БСП в 7-то Велико Народно събрание (1990-1991), избран от 6-ти Созополски избирателен район. Зам.-председател е на БАН (1988-1991).

Семейство и образование

Александър Янков, както е известен, произхожда от работническо семейство. Баща му е служител в БДЖ, участвал в ръководството на железничарската стачка 19191-20 г. член на БКП. Майка му е безпартийна домакиня. От 1940 г. е член на РМС. През 1942 г. е арестуван и осъден на 7 години затвор откъдето излиза на 8 септември 1944 г.

Завършва гимназия през 1945 г. и право през 1950 г. с отличен успех. От 1951 до 1965 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент и доцент (към момента на назначаването му за щатен служител на ПГУ през 1969 г., бел. ред.) в Софийския университет в катедра „Международно право" на Юридическия факултет в Софийския университет „Климент Охридски". От 8 юни 1965 г. до средата на 1968 г. е съветник в Постоянното представителство на НРБ в ООН. Завършва курс по международно право в Хагската академия.

Партийна работа

Александър Янков е заемал поста секретар на ГК на РМС в Бургас и член на бюрото на ОК на РМС. От 1947 г. е член на БКП. Секретар на партийната организация на вузовия партиен комитет в Софийския университет и за завеждащ сектор в ГК на БКП. През 1952-1954 г. е зам.-завеждащ, а след това завеждащ отдел „Наука, образование и изкуство" при ГК на БКП.

От 1954-1957 е секретар на Международния студентски съюз в Прага. В този период и в това си качество той е посетил СССР, Китай, Унгария, Чехословакия, Румъния, ГДР, ФРГ, Норвегия, Австрия, Италия, Финландия, Англия, Индия, Афганистан, Тунис, Мароко и Ирак.

Признат е АБПФК. Член е на ЦК на ДКМС от 1958 г.

През 1949 г. по време на процеса срещу Тайчо Костов по предложение на ЦК на ДСНМ и 8-ми районен комитет на БКП му е наложено партийно наказание „мъмрене". Причината е, че в някои автобиографии не е посочил, че през 1942 г. в затвора, заедно с други арестувани, е подписал декларация. Този въпрос е разгледан и приключен през 1945 г. от ГК на БКП и Областния комитет на РМС в Бургас.

Комисията при 8-ти РК на БКП, след като е проучила обстойно всички материали, съдържанието на декларацията и поради липса на каквито и да било последици върху поведението му, не взима никакви наказателни и организационни мерки и наказанието му е снето.

Служител от секретния щат на ПГУ

Със заповед на Министъра на вътрешните работи №102 от 27 януари 1969 г. Александър Янков Димов е назначен началник отдел по строго секретния щат на Първо управление на ДС.

„Притежава много добра марксистко-ленинска подготовка и оформен мироглед. Руски, фрески, английски, Като човек е скромен, трудолюбив и ученолюбив, ползващ се с много добро име в обществото. Изхождайки от необходимостта щата а управлението да се перспективни работници, владеещи чужди езици и имащи добро прикритие, което ще мое да се ползва за наша работа предлагам да бъде назначен по строго секретния щат", се посочва в предложението за назначаването му като кадрови служител на разузнаването.

За прикритие е използвана работата му на преподавател в катедра „Международно право" на Юридическия факултет в Софийския университет.

В личния формуляр на въпроса с кого дружи Янков е записал: проф. Ярослав Радев – Юридически факултет, Тодор Кирилов – преподавател във Висшата партийна школа и Георги Сапунджиев сътрудник в ЦК на БКП.

Специалист по биографично разузнаване

По време на своята дейност като щатен служител на ПГУ Александър Янков се оформя като един от най-добрите разузнавачи по линия на биографичното разузнаване. Използван е преди всичко за придобиване на разузнавателна политическа информация, както и за създаване на връзки и изучаване на интересни лица по линия на биографичното разузнаване зад граница и в страната. За това му помагат многобройните контакти, които има в целия свят.

В ПГУ той предава контакти и връзки установени по време на работата му в Международното младежко и студентско движение.

Той събира данни и подробна информация за множество Американски професори, учени и юристи, дипломати и сътрудници в ООН. Събира и предава данни за фондация „Станлей", САЩ, организирала четвъртата конференция на Обединените нации и за нейния председател Макс Станлей.

Сред по-известните учени, които Александър Янков е разузнавател е проф. Мортън Каплан, ръководител на Центъра за международни проучвания при Чикагския университет, близък държавния секретар Хенри Кисинджър. С него са с преподаватели по международни отношения и го познава от 20 години като колега.

Друг високопоставен служител, за който събира и предава информация, е барон Демармоу – директор на Института за стратегически проучвания в Брюксел, както и за служители, работещи в Щаба на НАТО в Брюксел. В работното му дело има донесения и биографични справки за канадски съветник при представителството на Канада при НАТО и множество дипломатически сътрудници.

Отличени качества от ПГУ

Разузнавателната дейност на Александър Янков е високо оценявана в ПГУ. В една атестация за него от 1973 г. е посочено:

„Системно и задълбочено изучава партийните и правителствени решения и разпореждания и работи активно за тяхното изпълнение.

Проявява критичност и непримиримост към кариеризма, безчестието, бюрократизма, пиянството, стремеж към лично облагодетелстване и други остатъци от буржоазния морал. Умее да анализира обстановката, да долавя актуалните проблеми, да вниква в същността и задачите и да планира мероприятия, способстващи за по-голяма резултатност и ефективност в работата. Спазва стриктно ленинските принципи на ръководство и колективния метод в работата."

При своите служебни пътувания от университета и в качеството си на юрист по различни международни правни форуми Янков е командирован от ПГУ.

Посланик във Великобритания

През 1972 г. е назначен за посланик в Англия. Дейността му като кадрови служител на ПГУ от секретния щат не е преустановена веднага. „Като посланик не може да се използва ефективно за изпълнение на агентурно-оперативни мероприятия, но може за организационно укрепване на резидентурата и създаване на най-благоприятни условия за работата на работниците от ПГУ. Да придобива важна политическа информация да работи по линия на биографичното разузнаване", е записано в един от документите в досието му от този период в ПГУ.

Като посланик Александър Янков се застъпва за назначаването на работа на Мерсия Макдермонт, която е работила като учител в България, но в този период изпитва финансови затруднения. Според архивните документи в досието на Янков тя изразява готовност за написването на книга за Гоце Делчев или ако „не е удобен" за Димитър Благоев. Молбата не се удовлетворява по възражения от МВР.

Посланик Янков се застъпва и за българския политически емигрант Петър Увалиев, желаещ да посети да посети майка си България, тъй като властите в НРБ не му издават входна виза.

Прекратяване на разузнавателна дейност и кариера след 1976 г.

През 1975 г. неговата разузнавателна дейност е прекратена. Янков е посланик в Лондон до 1976 г. В периода 1976-1980 г. е постоянен представител на Народна република България в ООН и заместник-министър на външните работи. От 1981 г. е член-кореспондент на БАН. Председател на Българската асоциация по международно право. От 1986 до 1990 г. е член на ЦК на БКП. Между 1987 и 1989 г. е председател на Съюза на научните работници в България, а от 1988 до 1991 г. е зам.-председател на БАН. Народен представител е в 9-то Народно събрание (1986-1989) През 1989 г. е назначен за председател на Комитета за наука и висше образование и първи заместник-председател на Националния съвет за наука, култура и образование до 1990 г.

През 1996 г. става член-съдия на Международния трибунал по морско право в Хамбург. През 2012 г. чл.-кор. проф. Александър Янков оглавява най-старата професионална организация на юристите в света, основана през 1873 г. – Световната асоциация по международно право.

Член е на редица международни правни асоциации във Вашингтон, Лондон, Париж, Бюксел. Гост-професор в редица университети в САЩ, Канада, Италия, Швеция и Хагската академия по международно право. Автор е на множество публикации в областта на теорията и практиката на международното право.

Aleksandur_Yankov
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365