• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Проектът

Регистърът на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА представлява уеб-платформа, чиято цел е да систематизира и представи в удобна форма лесен и бърз достъп до информацията за сътрудниците на тоталитарните комунистически служби. Тази информация е обявена официално и законно от създадените от Народното събрание Комисии по досиетата „Бонев" (1997), „Андреев" (2001-2002) и „Костадинов" (2007 – ).

Задълбочено и обективно проучване на архивите

Публикуваните в Регистъра данни за принадлежността и дейността на сътрудниците се основават на наличните и достъпни архивни документи в Централизирания архив на Комисията по досиетата.

Тяхното проучване и публикуване се извършва в резултат на задълбочена, обективна и професионална изследователска дейност в съответствие чл. 31, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Тази журналистическа дейност има за основа правото на обществото да получи информация по въпроси от обществен интерес.

Без данни, свързани с личния живот на гражданите

В Регистъра не се публикува информация или документи, съдържащи данни за личния живот на гражданите. В този кръг влиза информация от сексуален характер, информация за здравословното състояние на лицата, както и чувствителна информация, отнасяща се до семейството на сътрудниците (съпруга, съпруг и деца), каквито данни са събирани от Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА и изобилстват в архивите им.

Подобна информация не се публикува не само защото попада в обхвата на законовата защита на правата на гражданите, но и защото не се отнася към факта на принадлежност и дейността на съответния сътрудник или трето лице. Регистърът е резултат от журналистическа изследователска дейност, която няма за цел навлизането в личната сфера, а единствено систематизиране и разкриване на дейността на лицата, работили в сферата на тоталитарните служби.

Унифициран профил на сътрудниците

За систематизиране на информацията от архивите е създаден унифициран профил на сътрудниците, в който в над 20 категории са представени данни, отнасящи се към момента на проучването на съответното лице и сътрудничеството му. Тези данни са извлечени от съответните лични и работни дела на щатните или нещатни сътрудници, а на тези с прочистени дела – от картоните, запазени в картотеките.

Унифицираният профил на всеки един сътрудник освен информация за принадлежността и дейността му съдържа и допълнителна данни, които представляват публично достъпна обществена информация за дейността на лицето след 10 ноември 1989 г.

В допълнителната информацията в профила на сътрудниците е представена и позицията на съответното лице по факта на обявяване на принадлежността му, ако то е взело отношение по този въпрос в публичното пространство.

Прочети още...

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365