• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Ахмед Демир Доган

Ахмед Демир Доган
29 март 1954 г.
Село Пчеларово, област Толбухин (Добрич).
Бедно селско семейство.
Неженен.
Войник в строителни войски, редник.
ДКМС от 1969 г.
20 години.
Агент.
„АНГЕЛОВ”, „СЕРГЕЙ”, „САВА”.
Трето управление на ДС (ВКР) – 1974 г.; ОУ на МВР-ДС Варна – 1976 г.; Първо главно управление на ДС – 1979 г.
21 август 1974 г.
3 септември 1974 г.
Старши лейтенант Стайчо Любенов Стайков. Вербуван на идейно-политическа основа.
Старши лейтенант Стайчо Любенов Стайков; подполковник Васил Панайотов; подполковник Стойко Стойков; капитан М. Маринов; майор Иван Михайлов; Георги Георгиев; Евгени Крушков; Георги Йорданов.

„Разговорлив, спокоен и културен младеж. Правилно разбира нашите цели и задачи и проявява желание да ни помага. Добър член на ДКМС и има правилно отношение към органите на ДС. Притежава остра и пъргава памет, логична мисъл и способност да предразполага към себе си. Политически е добре ориентиран и заинтересован. Ученолюбив, любознателен, съобразителен и находчив. Имайки предвид впечатлението си за редник Ахмедов, считам, че същият е напълно подходящ за агент на органите на ДС и той ще може успешно да решава наши задачи. На сътрудничеството си с нас гледа като на гласувано му голямо доверие”, ВКР, 1974 г. за агент „АНГЕЛОВ”.

„Извършено му е проверка чрез „М- Родопи” (подслушване), паралелна агентура и анализ на отделни сведения и се установи, че работи честно с органите на ДС. Агентът самостоятелно е изучил много добре основите на Марскистко-ленинската философия. По характер е спокоен, съсредоточен с богата обща и политическа култура. Има аналитичен ум и логична мисъл. Тези му качества ни дават основание да считаме, че след необходимата подготовка и проверка на неговите разузнавателни качества може да се развие като перспективен агент на ДС. Агент „СЕРГЕЙ” има положително отношение към органите на ДС и държи на връзката с нас”, Окръжно управление на МВР-ДС Толбухин, отдел I (разузнавателен) за агент „СЕРГЕЙ”, 1976 г.

„Агентът демонстрира безпрекословна вярност и преданост към органите на ДС, като заявява, че марксистко-ленинските идеали са втъкани в неговата същност и той всеотдайно ще им служи. Готов е да изпълнява всякакви задачи, които ще му възлагат от ДС. Ако един ден почувства, че изменя на своята същност – на идеите, смята, че би трябвало по-добре да сложи край на живота си”, ПГУ за агент „СЕРГЕЙ”, юни 1979 г.

„Към семейството си не се чувства силно привързан. За свои най-близки хора счита работниците от ДС, с които е работил и работи понастоящем. Към органите на ДС се отнася с признателност и за оказаната му материална помощ”, ПГУ за агент „САВА”, август 1979 г.

„1. С наша помощ се е устроил във ВУЗ в гр. Шумен.
2. С наша помощ е прехвърлен във СУ „Кл. Охридски".
3. С наша помощ след завършване е завършил аспирантура.
4. Осигурена му е още в СУ „Кл. Охридски" ежемесечна финансова помощ. Първоначално по 90 лв., а впоследствие от май 1982 г. по 125 лв., като разликата му е давана за подпомагане в наема на квартирата.
5. Закупувани са му дрехи периодично.
6. Подпомаган е финансово при закупуване на литература.
7. Осигуряван е бил със средства при ваканциите му в родния край, гр. Варна, Приморско и др.
8. По време на защитата на дисертацията и на коктейла след нея е осигурен от нас.
9. Неустойки в техникума и завода са поемани от нас.
10. Оказвано е съдействие в устройването на приятелите му в общежитие.
11. Подпомаган е финансово и при езиковата му подготовка в алианса и закупуване на литература, както и на пишеща машина.
12. Обезпечаван е бил финансово за всички негови празници, както и на приятелката и на хазайката му, както и за студентските такива", ПГУ за агент „САВА", 1986 г.

Обучаван е в конспиративност и линия на поведение. Контрол над поведението при контакти и общуване с хора от турските среди. Подготвян е за нелегал на отдел 05 „Н” (нелегали) на Първо главно управление на ДС за извеждане в Англия, ФРГ или САЩ.
6 март 1988 г.
22 октомври 1997 г. с доклад на председателя на Комисията по досиетата и министър на вътрешните работи Богомил Бонев, прочетен в Народното събрание.
Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от оперативния работник; документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; картони обр. 1 и 3; лични и работни дела – 10 тома.
Народен представител (1990-2013).

Когато е още на 6 месеца родителите на Ахмед Доган се развеждат. Една година по-късно майка му се омъжва. От втория й брак Доган има три сестри. До 8-годишна възраст израства под грижите на баба си и дядо си по майчина линия. Дядо му е овчар, член на партията от 1944 г. Почива през 1971 г. на 80 години.


Ранни години

През 1962 г. цялото семейство на Доган се преселва в с. Дръндар, Варненско. До 4 клас учи в местното училище. „Мой кумир беше Ломоносов. Но поради буйния си темперамент и недоброто възпитание имах лошо поведение. Обичах да предизвиквам учителите и имах склонност към побоища”, пише в автобиографията си за ПГУ през 1979 г. Доган.

След завършване на основното си образование записва техникума по Индустриална химия във Варна, но още преди да завърши първата година е принуден да напусне, тъй като родителите му го оставят без средства под предлог на недоволство към него. „От този момент реших сам да се справям с живота”, е посочил в автобиографията си за ПГУ Доган. Записва СПТУ по стъкло в с. Белослав, „защото храната и спането се осигуряваха безвъзмездно”.

През1968 г. е прие в комсомола. „В края на 1970 г. ми попаднаха няколко книги за живота и дейността на Маркс и Енгелс, и на Ленин. След 6-7 месеца самостоятелно занимание с литература относно събития от техния живот ми послужи като достатъчно емоционално основание да започна системно и последователно изучаване на марскизма-лененизма  най-вече на философията”, разказва Доган пред ДС.

След завършване на средното си образование 5-6 месеца работи като арматурист и бетонджия в корабен завод „Георги Димитров” Варна. През октомври 1973 г. влиза в казармата – Строителни войски в Шумен. Там специализира като електротехник. 


Вербуван от ВКР

Именно в казармата през 1974 г. той е вербуван от ВКР под псевдонима „АНГЕЛОВ”. Използван е разработването на турския контингент в БНА – Строителни войски. Работи по 6 дела за оперативни проверки и както ВКР посочва с изключение на една „всички обекти са разобличени и данните при разобличаването се покриват с тези от агента”.

След казармата работи 5 месеца работи като корабен бетонджия  в корабния завод „Георги Димитров” Варна.


Агент на Окръжно управление на МВР-ДС Варна

След уволнението си от казармата интерес към Доган проявява Окръжно управление (ОУ) на МВР-ДС Варна, където той е превербуван под псевдонима „СЕРГЕЙ”. В документите от досието му е посочено, че ще бъде използван по линия на турското разузнаване. На практика от той става стипендиант на ДС и получава месечна издръжка в размер на 90 лв.По време на сътрудничеството му към ОУ на МВР-ДС Варна обаче конкретни задачи не са му поставяни. ДС съдейства на Доган да се запише студент в Висшия педагогически институт (ВПИ) в Шумен, специалност българска филология. Акцентирано е към успешното усвояване на учебния процес като студен във Шумен. Доизграждан е в идейно отношение.


През 1978 г. ДС му помага да се прехвърли в Софийския университет „Климент Охридски”, специалност философия, по която Доган се увлича.


Агент „САВА” в ПГУ

На 14 март 1979 г. агент „СЕРГЕЙ” е предаден от ОУ на МВР-ДС Варна на ръководство на ПГУ. „Работата с ДС за него е свято нещо, което знае как да пази. Силно е привързан към органите на ДС”, констатира ПГУ при прехвърлянето му от ДС – Варна.

„Аз се свързах на живот и смърт с марксистко-ленинската философия, с комунистическата идеология. Аз съм кръвно свързан, честен и предан към органите на ДС”, заявява агентът пред своите водещи офицери през 1979 г.


Разузнаването смята, че агентът разполага с потенциал след необходимите проверки и обучение да бъде използван като оперативен работник – нелегал и като спецагент. През август 1979 г. приема псевдонима „САВА”, който сам е избрал, след като му е предложено предишния псевдоним да бъде сменен.


И като агент на ПГУ Доган продължава да получава финансова помощ. В много от документите „САВА”  удостоверява с подписа си, че получава съответната сума за „извършени услуги на ДС". Сумите варират от 30 до 270 лв.

След преминаването на Доган към ПГУ разузнаването извършва множество проверки на агента за лоялност, като се опитва да го контролира напълно, дори и в контактите с интимните му приятелки.


В този период той активно е работил по конкретни обекти във ВПИ Шумен и СУ „Климент Охридски”. Давал е информация за прояви на младежи от студентските среди. Използван е за оказване на влияние върху определени лица от турски произход.

По указание на ПГУ разработва теми по турския национализъм и верски фанатизъм на българските граждани от турски произход. В досието му фигурират анализи със следните заглавия: „Турският национализъм и верски фанатизъм”, „Идеологическо въздействие и духовно производство – проблемът на двузначната култура на българските турци”, „Средства и форми за противодействие на национализма на българските турци”, „За нравствения облик на комуниста-разузнавач”. Пише също така за т. нар. революционен процес и исляма.


При началото на акцията на насилственото преименуване в края на 1984 г. агент „САВА” заявява пред водещия си офицер, че се чувства обиден. Той е засегнат за това, че не е бил предупреден и информиран предварително, а не от факта на „възродителния процес”, който засяга и него.


Архивните материали от досието на агент „САВА” показват, че и по време на „възродителния процес” той е продължил да прибира даваните му от ДС. Последната саморъчно подписана разписка за получени 200 лв. от „САВА” е от 9 юни 1986 г. По това време той е кандидат на философските науки и работи като научен сътрудник в Института по философия към БАН.


Арестуван и съден

През 1986 г. други структури на ДС засичат, че агент „САВА” на ПГУ е в контакти с български турци, участници в изготвянето и разпространението на позиви в Североизточна България от името на Турско национално освободително движение в България. Ахмед Доган е арестуван, разследван от отдел „Следствен” на Държавна сигурност.

В своите показания Доган разкрива имената и дейността на други участници в движението. Осъден е от Варненския окръжен съд на 10 години затвор по обвинение в противодържавна дейност.


След 10 ноември 1989 г. – ключова фигура на прехода

След 10 ноември 1989 г. Ахмед Доган е амнистиран и освободен. Включва се в основаването на Движението за права и свободи (ДПС). Избран е за негов лидер (1990-2013).

Като председателят на Движението ДПС в продължение на 23 години се превръща в една ключовите политически фигури на прехода. С мандата на ДПС управляват две правителства – това на Любен Беров (декември 1992 г. – октомври 1994 г.), станало известно като правителството на „Мултигруп” и това на Сергей Станишев (август 2005 г. – юли 2009 г.) – популярно като правителството на тройната коалиция (БСП, ДПС и НДСВ).


Партията на Доган е партньор на Симеон Сакскобургготски в правителството му (юли 2001 г. – август 2005 г.). „Депесарският шут” на Доган през есента на 1992 г. става една от основните причини за сваляне на правителството на Филип Димитров (СДС). С решаващата подкрепа на ДПС през 2001 г. Георги Първанов получава президентския пост. През месец май 2013 г. ДПС, на което е вече почетен председател, подкрепя съставянето на правителството Орешарски с мандата на БСП.


Разпределител на финансовите порции в България

Метаморфозите на Доган през годините са удивителни: от закана да забрани БКП/БСП през 1990 г., през демонстрирането на близки отношения с боса на „Мултигруп” Илия Павлов и превръщането на ДПС в неизменен политически балансьор, до депутатът, който не стъпва в парламента и партньор на БСП във властта.


Негови са шокиращите признания, че „всяка партия си има обръч от фирми” и че той разпределя „порциите на финансирането в държавата”. А когато през 2008 г. е критикуван за появата му на луксозна Доган заявява без да му мигне окото: „Не яхта – ако имам възможност ще си купя и летяща чиния... Аз веднъж съм се родил, искам да живея живота си, както аз го разбирам.”

Една от последните му метаморфози е тази на „мениджър на проучванията” за „Цанков камък” и още три хидровъзела, за което получава хонорар от 1,5 млн. лв.

На 19 януари 2013 г. по време на 8-та национална конференция на ДПС в НДК се оттегля от председателското място, като за свой заместник посочва Лютви Местан, друг агент на Държавна сигурност. Не се кандидатира повече за народен представител

По време на конференцията 25-годишният Октай Енимехмедов напада Доган на трибуната като насочва към главата му газов пистолет, докато председателят на ДПС чете доклада си. Доган се отървава само с уплаха. След инцидента конференцията е прекъсната.

Няколко часа по-късно делегатите избират Местан за лидер на ДПС, а Доган за почетен председател на ДПС. След този случай Доган още повече избягва публичността. Мнозина обаче мнозина смятат, че той продължава да дърпа конците в ДПС, което след предсрочните парламентарни избори през 2013 г. отново влиза в управлението заедно с БСП.


Разкриването на сътрудничеството на Доган

Човекът, който за първи път публично разкри агентурната принадлежност на Доган е зам.-директорът на Националната разузнавателна служба полк. Радослав Райков. През 1991 г. той заяви, че лидерът на ДПС е работил за Първо главно управление на ДС (външнополитическото разузнаване) под псевдонимите „СЕРГЕЙ” и „САВА”. Не последва опровержение от страна на Доган, но разузнавачът Райков получава заплахи за живота си и напуска България, като не се връща в нея.


Първото легално оповестяване на агентурната принадлежност на Доган към ДС е през октомври 1997 г. Тогава по силата на първия закон за досиетата комисията „Бонев” обяви агентите на ДС в парламента. Сред 23-те огласени имена от министъра на вътрешните работи Богомил Бонев с доклад в Народното събрание е и това на лидера на ДПС.

 

Позицията на Доган за сътрудничеството му

Тогава е единственият път, когато Ахмед Доган публично коментира агентурното си минало:

„Бил съм готвен за много сериозни неща и съм горд, че бидейки под тяхна егида, съм човекът, който им нанесе най-голям удар през последните 13 години. Когато се вдигнаха няколкостотин хиляди  души и тръгнаха към границата, това вече беше сериозно. Ако ги нямаше събитията през 1985 г., вместо 10 ноември щяхме да имаме друга дата.”

Едва по-късно, през 2011 г. бившият зам.-председател на ДПС и съосновател на Народна партия „Свобода и достойнство” Касим Дал разкрива, че при оповестяване на досието му Ахмед Доган се е клел пред съпартийците си, че не е доносничил.

През 2002 г. ДПС гласува отмяната на закона за досиетата заедно с НДСВ и БСП. След скандала с избирателното вадене на досиета на журналисти от министъра на вътрешните работи Румен Петков през 2006 г. и последвалия граждански натиск Доган обаче заема друга позиция пред останалите лидери на тройна коалиция Станишев и Сакскобургготски – настоява да се отварят всички досиета. Така се стигна до приемането на закон за досиетата от декември 2006 г.

Може би Доган допуска една грешка. Не предвижда, че този път до досиетата, включително и неговото, ще има широк достъп и те ще могат да бъдат четени и проучвани. Виж онлайн цялото досие на Ахмед Доган на desebg.com.

Ahmed_Dogan-f
Ahmed_Dogan-d

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365