• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Евгени Захариев Кирилов

Евгени Захариев Кирилов
26 януари 1945 г.
с. Любичево, област Търговище.
Работническо семейство.
Неженен.
Учащ.
БКП от 1972 г.
21 години.
Агент (1966), секретен сътрудник (1979).
„МАНЧЕВ”.
Окръжно управление на МВР-КДС Варна (1966); Второ управление на ДС (1968); Първо главно управление на ДС (1979).
19 октомври 1966 г.
24 октомври 1966 г. в ОУ-МВР-КДС Варна; 8 февруари 1979 г. в ПГУ.
ОР Стою Стойков.
ОР Стою Стойков; ОР Марко Марков, ОР Пламен Събев, ОР Красимир Саманджиев, ОР Асен Цанков; ОР Димчо Вавов; ОР Румен Тошков; ОР Христо Герганов.

„Работил е главно по английски туристи и представители на туристически фирми", ПГУ, 1979 г., за дейността на „МАНЧЕВ" като агент на ОУ-МВР-КДС Варна от 1966 г. и на Второ управление на ДС от 1968 г.

„МАНЧЕВ" работи с желание и проявява добро чувство за ориентиране в работата с нас в задгранични условия. Създава полезни и интересни връзки сред емиграцията и сред местната администрация", ПГУ, 1979 г.

Обучаван е по линия на извършване на шпионаж в САЩ под дипломатическо прикритие. Възложено му е да изучава връзките на служителите на посолството и представителството и семействата им с американски граждани; да опазва секретите на посолството; да изучава децата на американски граждани от средите на българската икономическа емиграция с положително отношение към НРБ с възможност да получава секретна информация от тях; да изучава лица от администрацията на Вашингтон, контактуващи със служители от посолството и с български граждани на специализация в САЩ.
1985 г. в ПГУ.
22 октомври 1997 г. с решение на Комисията по досиетата „Бонев” в качеството му на сътрудник на ПГУ; 24 април 2007 г. с решение №1 на Комисията по досиетата „Костадинов” в качеството му на агент на ОУ-МВР-КДС Варна и Второ управление на ДС при проверката на кандидатите за евродепутати.
Документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 4685; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; писмо рег. № 178-1/14 май 1990 г. на НСЗК, че материалите за лицето ще бъдат унищожени по начина, указан в Заповедта за работа с агентурата и с искане „да бъдат заличени от картотеките данните” за „МАНЧЕВ”.
1.Народен представител от БСП в 37-то Народното събрание (1995-1997), 38-то НС (1997- 2001), 39-то НС (2001-2005) и в 40-то НС (от 11 юли 2005 г.).
2.Член на Европейския парламент от БСП (2007-2009) и (2009-2014).
3.Кандидат на евродепутат от БСП (2014).

Евгени Кирилов е депутат от БСП в българския парламент в периода 1995-2005 г. Член е на Европейския парламент (2007-2014) г., издигнат от БСП, като на евроизборите през 2009 г. е избран повторно. На изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 г. отново е включен в листата на „Коалиция за България", но заема 7-мо място и не е избран.

От 1997 г. е член на Висшия съвет на БСП. През периода 2001-2005 г. е председател на комисията по външна политика и международни връзки на БСП. От 1999 до 2001 г. е член на Бюрото на групата на социалистите в Съвета на Европа. От август 2005 г. до декември 2006 г. е наблюдател в Европейския парламент. Почетен член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Носител на орден „Кирил и Методий".

Произход и кариера

Евгени Кирилов е роден в работническо семейство. Родителите му са членове на БКП, признати за активни борци против фашизма и капитализма.

Завършва английска гимназия в Пловдив. След това завършва висше инженерно образование в Рощок, ГДР (1971), а през 1976 г. – Московския държавен институт за международни отношения, специалност „Международни икономически отношения" и „Международно право".

След завръщането си в България е назначен като дипломат в Министерството на външните връзки. През 1979 г. е изпратен е на задгранична работа като III секретар в посолството на НРБ във Вашингтон, САЩ.

Преди 10 ноември 1989 г. е директор „Културен обмен", член на Националния съвет на ЮНЕСКО. От 1990 г. до 1993 г. е постоянен представител на България за ЮНЕСКО в Париж.

Агентурна принадлежност

Принадлежността на Евгени Кирилов е разкрита още през 1997 г. с първото и единствено решение на тогавашната Комисия по досиетата „Бонев" в качеството му на народен представител. Тогава обаче е огласена само принадлежността му към ПГУ, която е от 1979 г. Същият факт е потвърден от Комисията „Андреев" през 2001 г. Едва през 2007 г. Комисията „Костадинов" огласява принадлежността на Кирилов към Окръжното управление на МВР-КДС Варна през 1966 г. и към Второ управление на ДС от 1968.

Позицията на Евгени Кирилов: Помагал съм на българското разузнаване

При обявяването на агентурното му минало през 1997 г. той е един от народните представители, които коментират огласения факт:

„Смятам, че човек не може да се срамува, ако с нещо е помогнал на българското разузнаване. Аз съм бил служител в редица наши мисии зад граница. Един дипломат има достъп до шифър, и само това е достатъчно, за да бъде примамлив обект на чуждо разузнаване. И ако у дипломата има съмнение за това, той като държавен служител е длъжен да докладва."

Той обаче не коментира факта, че е агент и на други структури на Държавна сигурност много преди да бъде назначен за дипломат.

Екскурзовод – агент на ДС, работил по английски туристи

В една от строго секретните справки в досието му е посочено, че той е вербуван още през 1966 г. от Окръжно управление на МВР-ДС Варна. Тогава той е 21 годишен. Вербуван е на идейна основа.

Агентурната му дейност е свързана с работата му като екскурзовод към Комитета по туризма с английски език по време на лятната ваканция във Варна. „Работил е главно по английски туристи и представители на туристически фирми", е записано в една справка на Евгени Кирилов в Първо главно управление (ПГУ) на ДС. Агентурната му дейност продължава и докато отбива военната си служба.

През летните месеци в периода 1968-1971 г. е представител на българо-английската фирма „Балкан холидейз" и неколкократно е пътувал до Англия, където е „създал интересни връзки".

Сътрудничеството му с Държавна сигурност не прекъсва и по време на следването му в Рощок, ГДР, където е ръководен от резидентурата на ДС в Берлин.

По данните в досието му е участвал в провеждането на сложни оперативни мероприятия. Отчетено е, че е дал сигнал за „съмнителна връзка" между български гражданин и англичанин. В подслушан разговор между двамата, според ДС, е обсъждан терористичен акт срещу първия секретар на ЦК на БКП.

Оперативен контакт с Кирилов е поддържан дори когато е изпратен в Москва, където между 1973-1976 г. следва в дипломатическата школа при Министерството на външните работи на СССР. През септември-декември 1975 г. е стажант-аташе в посолството на НРБ в Кайро, Египет.

Тъст – полковник от КГБ

В документите на Държавна сигурност е отбелязан и един друг факт. Евгени Кирилов е женен за гражданска от СССР, чийто баща е полковник от КГБ.

От картоните му в картотеката на ДС се разбира, че преди 1969 г. е агент към отдел „ЧЖ" (чуждестранни журналисти) на Второ управление на ДС. През 1972 г., когато Кирилов е агент на Второ главно управление на ДС той е изучаван с цел да бъде назначен на работа в Разузнавателно управление на Генералния щаб при Министерството на народната отбрана, но същата година изучаването е преустановено.

Унищожаването на досието му във ВГУ

Документите за цялата тази агентурна дейност на Евгени Кирилов като сътрудник на Окръжно управление на МВР-ДС Варна и после на Второ главно управление (ВГУ) на ДС – отдел 08 „Туристи и транзитници", не са запазени. През месец май 1990 г. Национална служба за защита на конституцията, правоприемник на ВГУ, изисква от отдел 03 „Картотека и архив" на ДС материалите за „МАНЧЕВ" да бъдат унищожени и да бъдат заличени данните за агента в картотеките.

Досието му като агент на ПГУ, откъдето в няколко обобщаващи справки се разбира агентурната дейност на Кирилов преди 1979 г., когато е превербуван от разузнаването, е запазено.

Агентурна дейност в ПГУ

Интересът на ПГУ към Евгени Кирилов е обвързан с изпращането му на задгранична работа като дипломат посолството на НРБ във Вашингтон, САЩ през 1979 г. В предходната 1978 г., разузнаването провежда подготовка на Кирилов преди заминаването му. Той става секретен сътрудник на отдел 04 „Контраразузнавателен" в Първо главно управление на ДС.

Задачите, които ПГУ му поставя в САЩ, са:

  • да изучава връзките на служителите на посолството и представителството и семействата им с американски граждани;
  • да опазва секретите на посолството;
  • да изучава децата на американски граждани от средите на българската икономическа емиграция с положително отношение към НРБ с възможност да получава секретна информация от тях;
  • да изучава лица от администрацията на Вашингтон, контактуващи със служители от посолството и с български граждани на специализация в САЩ;
  • да изготвя информации от официални източници за състава, структурата и дейността на специалните служби на САЩ и НАТО срещу социалистическите страни.

В официалната си дейност като секретар в посолството на НРБ във Вашингтон Евгени Кирилов отговаря за провеждане на мероприятията, свързани с честването на 1300 години от създаването на българската държава. Пред ДС Кирилов споделя, че има братовчед, воден от комунистическата власт като изменник на родината, който е емигрирал в САЩ. Мнението му е, че постъпката на роднината му е тежко престъпление, с което той опетнил целия им род, свързан с партията още преди 1923 г.

Донесения срещу „изменници на Родината"

В информациите от резидентурата на ПГУ във Вашингтон, запазени в досието му, се установява, че голяма част от агентурните му задачите в САЩ са свързани със следене и събиране на информация за българи, водени от комунистическия режим като „изменници на родината". За някои от тях има и собственоръчно написани агентурни сведения от секретен сътрудник „МАНЧЕВ".

„МАНЧЕВ" донася на ДС и за срещите си с някои представители от сектора за сигурност на САЩ, с които е има срещи на различни събития, на които е присъствал в качеството си на дипломат. Видно от архивните документи ПГУ има особен интерес към тези контакти и дава специална линия на поведение на своя сътрудник. Кирилов се завръща от САЩ в България през 1982 г. През 1985 г. в ПГУ закриват делото „МАНЧЕВ" и го свалят в архив.

Виж цялото досие на Евгени Кирилов онлайн на сайта desebg.com.

evgeni-kirilov
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365