• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Минко Христов Герджиков

Минко Христов Герджиков
2 май 1955 г.
гр. Троян.
Работническо семейство.
Финансист.
„Булстрад” АД.
ДКМС.
28 години.
Щатен сътрудник.
ОР „РАДОВ”.
Първо главно управление на ДС, отдел 02 „Гърция и Кипър”.
26 май 1983 г.

„Лейтенант Герджиков се изяви като дисциплиниран работник, контактен и тактичен, комбинативен при решаването на практическите задачи. Умело се справя с непредвидени ситуации”, ПГУ, 1984 г.

3-месечна разузнавателна школа в ПГУ и 10-месечна школа в КГБ.Обучен е във връзка и работа с агентурата, външно наблюдение; проникване в обект, съвременните методи и средства за подслушване и звукозапис, изкарва курс по оперативна фотография.
При подготовка за задгранична работа в Гърция изкарва следните подготовки:

Политическа подготовка: Изучаване на основните документи на БКП и КПСС за периода 1982-1986 г.; външна политика на Гърция – насоки и тенденции, позиции по основните международни проблеми, участие в ЕИО и НАТО, политика спрямо СССР и НРБ и другите социалистически страни.

Оперативна подготовка: Провеждане на практически занятия по връзка с агентурата, изготвяне и проиграване на маршрути за разкриване на външно наблюдение; изучаване на оперативните материали за новостите в работата на гръцките КРО.

Оперативна психология: Преминаване на курс по оперативна психология от разузнавателната школа при ПГУ-ДС.

Оперативно-техническа подготовка: Използване на радиотехниката в разузнавателната работа; използване на фотографията в разузнавателната работа; запознаване с оперативната техника, обезпечаваща сигурността в разузнавателната работа; линия на поведение при екстрени обстоятелства.
12 февруари 2008 г. с решение №25 на Комисията по досиетата при проверката на членовете на Министерския съвет.
Заповед № 392/26 май 1983 г. за назначаването му за разузнавач; заповед № 580/29 юли 1985 г. за изпращането му за 10 месеца в разузнавателната школа на КГБ-СССР; заповед № 256/1 април1988 г. за преназначаването му за старши разузнавач.
1. Заместник-министър на търговията и външноикономическите връзки в служебния кабинет на Стефан Софиянски (февруари-май 1997 г.).
2. Зам.-кмет на Столична община по финансовите въпроси (2003-2011).
3. Зам.-председател на Съвета на директорите на пенсионен фонд „Бъдеще” (2011-2013).
4. Председател на Съвета на директорите на „Евро Инс” (2011-2013).
5. Член на Надзорния съвет на професионален футболен клуб „Левски” (от декември 2014 г.).
6. Член на Съвета на директорите на застрахователно дружество "Евроинс ЖИВОТ" ЕАД (от януари 2014 г.).
7. Член на Съвета на директорите на банка „Пиреос”.

Минко Герджиков завършва ВИИ „Карл Маркс" през 1979 г., специалност „финанси и кредит". Работи в „Булстрад" АД. През 1981 г. Герджиков завършва ШПЗО „Гоце Делчев". Определен е като дисциплиниран и трудолюбив запасен. „Притежава правилен марксистко-ленински мироглед и подход, който му позволява да се ориентира правилно в сложна международна обстановка", е посочено в една от атестациите за него в този период.

В ПГУ-ДС

През март 1983 г. той вече е набелязан от Първо главно управление (ПГУ) на ДС. „Притежава добра обща и професионална култура. Проявява голямо желание да работи в МВР. Има качества за оперативен работник в ПГУ-ДС", е записано в проучването за него.

Във въпросника за проучване на кандидат служителя на въпроса кой го е ориентирал за тази работа Герджиков е отговорил пи сменно: „Бях потърсен, което съвпада с моето желание".

Комисия по подбора го утвърждава за кадрови служител на ПГУ, който завършва 3-месечна разузнавателна школа на управлението 1983-1984 г.

В досието му е запазено сведение срещу Теодор Шишманов от вокална група „ТОНИКА", в когото Минко Герджиков се съмнява да не е свързан с английските служби. Подобно съмнение изказва и към англичанин, преподавател по английски език в Софийския университет, с които попада в една компания. Сведенията му са предадени на Шесто управление на ДС за проверка.

Школа в КГБ

През 1985 г. изкарва 10-месечна разузнавателна школа в КГБ, Москва. Герджиков е назначен в отдел 02 „Гърция и Кипър" на ПГУ.
Отговаря за резидентурата н Атина. Провежда срещи с агентура и секретни сътрудници.

Легенда и задгранична работа в Гърция

През септември 1987 г. е определен за задгранична работа в Атина. За тази цел е създадена легенда за прикритието му на разузнавач. В легендата се посочва, че през 1983 г. е постъпил на работа в дирекция „Техноимпекс" към Министерството на външната търговия, където работи до септември 1985 г., което не отговаря на истината. В действителност през 1986 г. той е прехвърлен е 1986 г. в Министерството на търговията – дирекция „Балкански страни" като част от подготовката му за разузнавателния мандат в Гърция.

За Атина заминава под прикритие на завеждащ стокообмена към търговско-икономическата служба към посолството на НРБ в Гърция на мястото на друг оперативен работник. По време на задграничната си мисия като оперативен работник Минко Герджиков получава псевдонима „РАДОВ".

В строго секретното задание на Герджиков, утвърдено от зам.-началника на ПГУ и началник на отдел 06 в ПГУ полк. Тодор Бояджиев от 1986 г. са посочени следните разузнавателни информационни задачи, които са му възложени по време на престоя си в Гърция:

Признаци за непосредствена подготовка на САЩ и НАТО за нанасяне на РЯН (ракетно-ядрено нападение, бел. ред.) срещу социалистическите страни от територията на Гърция;
Възродителен процес – мюсюлманско малцинство в Северна Гърция;
Изясняване на подготовката за извършване на терористични актове срещу НРБ, СССР и други социалистически страни на територията на Гърция;
Обстановката в американските бази и други американски учреждения на територията на Гърция и тяхното бъдеще.

Преди заминаването е запознат с 5 дела на обекти за агентурно проникване и работни дела на секретни сътрудници и агенти. Извършено му е оперативна подготовка, както и е отиграна работа с ПДЯ (постоянно действаща явка, бел. ред.) и осъществяване на редовна среща.

„ОР „РАДОВ" е инициативен работник, с чувство на отговорност към стоящите пред резидентурата задачи. В определени ситуации е прекалено настъпателен, което крие опасност от разшифроването му и обграждането му с подстави. Горното се обяснява с липсата на оперативен опит и желанието му за реален принос към нашата работа в кратки, неоправдани срокове", е записано в строго секретна оценка за работата на ОР „РАДОВ" в периода август 1987 г. – май 1988 г.

През октомври 1990 г. в края на задграничния му мандат в Гърция Центърът получава шифрограма, че ОР „РАДОВ" е под външно наблюдение на гръцките КРО. Констатирано е, че то е рутинно и е свалено следващия месец.

След 10 ноември 1989 г.

През юли 1990 г. по повод 46-та годишнина от социалистическата революция в България в преименуваното от Първо главно управление на ДС в Национална разузнавателна служба (НРС) Минко Герджиков е повишен в звание капитан и заплата. В личното чу кадрово дело няма заповед за напускане, факт който насочва, че той е продължил служба в НРС. През май 1991 г. е командирован на Пловдивския панаир за „бъдещо устройване".

В официалната му биография за периода след 1991 г. е посочено, че е началник на управление „Югоизточна Европа" в Министерство на търговията и външноикономическите отношения (1992-1997); ръководител на преговорите по приемането на България в ЦЕФТА и за сключването на споразумение за свободна търговия с Турция (1997-1998); търговско-икономически съветник в посолството в Атина (1998-2002) и съветник международни проекти към Министерство на регионалното развитие и благоустройство (2002-2003 г.).

Впоследствие е отбелязвано, че като консултант на по тези международни проекти макар и само шест месеца е съветвал българските фирми, одобрени от правителството като парньор в проекта Бургас-Александропулис, сред които са и фирми на „Мултигруп".

Сред другите си професионални ангажименти в автобиографията си Герджиков е посочил, че е председател на борда на директорите на „Булгарплод" ЕАД (1993-1998) и член на Съвета за регионално развитие, териториално структуриране и инфраструктурни проекти към Министерски съвет (1995-1997).

Зам.-кмет в Столична община

От ноември 2003 г. е зам.-кмет на Столична община по „Финанси и стопанска дейност". На този пост остава до март 2011 г., когато подава оставка след гаф с новото данъчно зониране на София.

Като зам.-кметът, задържал се най-дълго време на този пост в Столична община, Минко Гереджиков се ползва със значително влияние в общината. Два пъти е изпълняващ длъжността кмет на София, замествайки овакантения пост при Стефан Софиянски и Бойко Борисов.

Кандидат за столичен кмет на СДС

На частичните местни изборите през 2005 г., Герджиков е кандидат за кмет на София от СДС, който по това време се ръководи от Петър Стоянов. На изборите обаче Герджиков губи катастрофално от Бойко Борисов (ГЕРБ) и кандидатите на БСБ и БСП Светослав Гаврийски и Бриго Аспарухов. Въпреки това се задържа на поста по време на кметуването на Борисов, а след това и при следващия кмет на ГЕРБ Йорданка Фандъкова до скандала с обърканите данъци на столичани през 2011 г.

Не дълго след оставката си като зам.-кмет Минко Герджиков е избран през октомври 2011 г. за изпълнителен директор на Гръцкия бизнес съвет в България – частна неправителствена организация, обединяваща интересите на около 200 търговски дружества, чиято основна цел е да осъществява контакти и обмяна на информация между фирмите-членове и голям брой фирми партньори и институции в България, Гърция и Кипър.

Скриването на Минко Герджиков при комисията „Андреев"

Важен факт е, че принадлежността на Минко Герджиков не е разкрита от Комисията по досиетата „Андреев” (2001-2002) по време на управлението на ОДС. През 2001 г. Комисията проверява и обявява сътрудниците на тоталитарните комунистически служби сред членовете на правителствата след 10 ноември 1989 г. Минко Герджиков не е сред тях, макар много други щатни служители на ПГУ, участвали в различни кабинети, са обявени. Списъците с лицата, заемали или заемащи постове като зам.-министри, министри и министър-председатели се подават на Комисията по досиетата за проверка от администрацията на Министерски съвет. По това време премиер е Иван Костов.

В този период личното кадрово дело на Герджиков се съхранява в Националната разузнавателна служба. Неин ръководител е назначения от президента Петър Стоянов млад кадър на СДС Димо Гяуров.

Принадлежността на Минко Герджиков към ДС е огласена през 2008 г. от Комисията „Костадинов" при проверката на членовете на Министерския съвет в качеството му на зам.-министър на търговията и външноикономическите връзки в служебния кабинет на Стефан Софиянски (февруари-май 1997 г.).

Позицията на Герджиков за работата му в Държавна сигурност

След огласяване на принадлежността на Минко Герджиков към ПГУ като щатен служител, което е и една от изненадите на решението на Комисията по досиетата през 2008 г. той дава пространно интервю пред журналиста Георги Коритаров по Нова телевизия, известен с агентурното си минало към същата структура, в която зам.-кметът работи до 1991 г. – Първо главно управление на ДС. В интервюто Герджиков заявява:

„Аз попаднах, както може би повечето от моите колеги, случайно. По това време работех в сферата на външноикономическите отношения. Имах завършени финанси, имах завършена външна търговия, имах познания по чужди езици и една голяма група от работещите в сферата на външна търговия бяхме поканени за работа в службите. Имаше доста кандидати, почти нямаше някой от моите колеги, който да не се поласкае от това, че има възможност да работи за държавата и за нейното разузнаване.

Аз работех по балканските страни. Разбира се, работил съм и в Гърция, но това, което мога да заявя, че с нищо не съм нарушил интересите нито на България, нито на Гърция. Даже напротив, в нашата работа, в това, което сме правили ние успяхме да преодолеем много предразсъдъци и много неща, които се смяташе, че са даденост за българо-гръцките отношения, ние успяхме да ги проучим, да ги видим от друга гледна точка.

Това, което може да се каже, и това, с което мога да се гордея, че аз имам доста сериозни анализи, в които съм предвидил събития или съм предложил начин на решаване на спорни теми в българо-гръцките отношения, които са били възприемани. И много бих се радвал, ако това досие, което се отвори, да се отвори и до край. Поне да се види моята информационна работа, за да се види колко полезна работа може да свърши разузнаването в един период."

В работното дело на Минко Герджиков по време на задграничния му мандат в Гърция (1987-1990) не се съдържат придобити от него разузнавателни информации, които да са оценени толкова високо нито от резидентурата на ПГУ в Атина, нито от Центъра на ПГУ в София, каквито самооценки той прави в интервюто близо 20 години по-късно. Напротив, оценката в атестацията му от този период, е че е твърде настъпателен в дейността си като разузнавач, което застрашава разконспирирането му. Това е обяснено с липсата на оперативен опит при Минко Герджиков.

Minko_Gerdzikov
dok

Натисни върху изображението за голям размер

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365