• 1

Азбучен списък на сътрудниците

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я

Проектът

Регистърът на сътрудниците на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА представлява уеб-платформа, чиято цел е да систематизира и представи в удобна форма лесен и бърз достъп до информацията за сътрудниците на тоталитарните комунистически служби. Тази информация е обявена официално и законно от създадените от Народното събрание Комисии по досиетата „Бонев" (1997), „Андреев" (2001-2002) и „Костадинов" (2007 – ).

Задълбочено и обективно проучване на архивите

Публикуваните в Регистъра данни за принадлежността и дейността на сътрудниците се основават на наличните и достъпни архивни документи в Централизирания архив на Комисията по досиетата.

Тяхното проучване и публикуване се извършва в резултат на задълбочена, обективна и професионална изследователска дейност в съответствие чл. 31, ал. 1, т. 3 от Закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Тази журналистическа дейност има за основа правото на обществото да получи информация по въпроси от обществен интерес.

Без данни, свързани с личния живот на гражданите

В Регистъра не се публикува информация или документи, съдържащи данни за личния живот на гражданите. В този кръг влиза информация от сексуален характер, информация за здравословното състояние на лицата, както и чувствителна информация, отнасяща се до семейството на сътрудниците (съпруга, съпруг и деца), каквито данни са събирани от Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА и изобилстват в архивите им.

Подобна информация не се публикува не само защото попада в обхвата на законовата защита на правата на гражданите, но и защото не се отнася към факта на принадлежност и дейността на съответния сътрудник или трето лице. Регистърът е резултат от журналистическа изследователска дейност, която няма за цел навлизането в личната сфера, а единствено систематизиране и разкриване на дейността на лицата, работили в сферата на тоталитарните служби.

Унифициран профил на сътрудниците

За систематизиране на информацията от архивите е създаден унифициран профил на сътрудниците, в който в над 20 категории са представени данни, отнасящи се към момента на проучването на съответното лице и сътрудничеството му. Тези данни са извлечени от съответните лични и работни дела на щатните или нещатни сътрудници, а на тези с прочистени дела – от картоните, запазени в картотеките.

Унифицираният профил на всеки един сътрудник освен информация за принадлежността и дейността му съдържа и допълнителна данни, които представляват публично достъпна обществена информация за дейността на лицето след 10 ноември 1989 г.

В допълнителната информацията в профила на сътрудниците е представена и позицията на съответното лице по факта на обявяване на принадлежността му, ако то е взело отношение по този въпрос в публичното пространство.

Обобщена информация за ДС и разузнавателните служби на БНА

За улеснение на ползвателите на Регистъра в него е представена обобщена информация за дейността, структурата и ръководителите на Държавна сигурност, нейните основни управления, както и информация за Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА.

Регистърът също така предлага информация и за агентурния апарат на тоталитарните служби, за щатните сътрудници, както и за различните категории секретни сътрудници.

Представен е процесът на отваряне на архивите на репресивния апарат на БКП в България, актуалното законодателство и кратка история на трите Комисии по досиета, създадени от 1997 г. насам по законодателен път. В секцията „Статистика" графично ще бъдат представяни различни статистически данни, свързани с архивите на тоталитарните комунистически служби и разкриването на сътрудниците.

Уникални възможности за търсене на информация

Наред с точни и установени в архивите данни и факти за обявените от комисиите сътрудници Регистърът предлага и няколко уникални възможности за търсене и селектиране на информацията чрез над 40 филтри.
Освен класическата търсачка, чрез която може да бъде извършено търсене по дума или име, в Регистъра функционират и следните видове разширени търсения:

  • Търсене по азбучен ред. Тук трябва да се има предвид търсене по първата буква на малкото име. Например, ако ползвателят на Регистъра желае да се запознае със сътрудниците, чиито имена започват с буквата А, достатъчно е да натисне съответната буква от Азбучния списък на сътрудниците;
  • Търсене по заемана длъжност, институция и дейност. Тук е създадена възможност за търсене чрез общо 22 филтри, определени по основните категории проверявани публични лица в закона за досиетата. Например, при активиране на опцията „Президент" ще се получат данни за досиетата на сътрудниците, които са заемали поста президент, вицепрезидент или са регистрирани за участие като кандидати за тези постове, съответно проверени и обявени от Комисията по досиета в това им качество. По същия начин при активиране на търсене на позицията „Парламент" ще излязат всички сътрудници – народни представители от 7-то Велико Народно събрание насам (на по-късен етап ще бъдат качени и профилите и на кандидатите за депутати, които не са избрани в парламента).
  • Търсене по структури на тоталитарните служби. То позволява селектирането на сътрудниците по управления на ДС и такива на РУ-ГЩ или общо 10 най-често срещани структури. Например при активиране на отметка „ПГУ" ще се получи списък със сътрудниците на Първо главно управление на ДС и т.н.
  • Търсене по агентурна принадлежност. Тук търсенето се извършва по основните категории сътрудници – агент, резидент и т.н., както и по някои категории, характерни за отделни периоди от развитието на ДС.

Още при подготовката за създаването на Регистъра неговият принцип на действие и цели бяха представени на адвокат Александър Кашъмов, ръководител на правия отдел на фондация „Програма достъп до информация". В резултат на предварително потърсената правна консултация, свързана със спазването на законодателството при публикуването на информацията, отнасяща се до сътрудниците, той представи аргументирано становище, с което съм се съобразил.

Създаването на Регистъра става възможно с подкрепата на фондация „Свобода и достойнство", за което й благодаря. Поднасям своите благодарности и на Комисията по досиетата и нейната администрация, за професионалното обслужване по многобройните заявки за достъп до архивите, свързани с тяхното изследване, направени от мен.

Воден съм от вярата и убеждението, че Регистърът ще бъде полезен на обществото в обективното осмисляне на тоталитарното комунистическо минало. Надявам се Регистърът да допринесе за осъществяването на крайната цел за разсекретяването на досиетата, а именно архивите на тоталитарните комунистически служби не само да бъдат отворени и достъпни, но и да бъдат обективно и професионално изследвани.

Христо Христов,
основател на специализирания сайт desebg.com
и на Регистъра на сътрудниците на Държавна сигурност
и разузнавателните служби на БНА

24 ноември 2014 г.

 

Premium Downlaod Templatesby bigtheme.org

София Дървени дъски

София Иглолистен дървен материал

Online bookmaker Romenia bet365